Schoolsluiting zorgt voor achterstanden bij kinderen

19-01-2021 Onderwijs Ingezonden - Lianne Klijzen en Evelyn Wijmans

Beeld uit de eerste lockdown


INGEZONDEN - Lianne Klijzen en Evelyn Wijmans maken zich zorgen over de ontwikkeling, intellectueel en emotioneel, van kinderen die niet naar school kunnen, ook in Schiedam. Zij zijn beiden moeder van een zoon van zeven en werken in de kinderopvang en de gezondheidszorg.

Minister Arie Slob maakte afgelopen weekend bekend dat de scholen niet voor 9 februari weer open gaan.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen vrijwel geen besmettingsgevaar vormen. Er is daarom geen reden om de school te sluiten! Het is essentieel voor de kinderen om naar school te gaan, zeker wat betreft de sociale ontwikkeling. Voor heel veel kinderen is de school een stabiele factor in hun leven. Ook de structuur die scholen bieden is belangrijk.
Uit cijfers van de GGZ blijkt dat het aantal depressieve klachten bij kinderen is toegenomen. Dit is een ernstige situatie! Ook is gebleken dat onderwijs op afstand niet effectief is.

Gelukkig is er een uitzondering voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Helaas zijn niet alle kwetsbare kinderen zichtbaar. Uit onderzoek van Veilig Thuis is gebleken dat 27 procent van de kinderen uit groep zeven en acht, ooit te maken heeft gehad met kindermishandeling. De schoolsluiting heeft het meest effect gehad op leerlingen uit groep zeven. Dat is zorgelijk omdat ze in groep acht een schooladvies krijgen voor het voortgezet onderwijs. Het advies hierin is om hier rekening mee te houden. Het is de vraag of dit ook werkelijk gebeurt!

Ook groep drie heeft veel last van de lockdown. Met name op het gebied van rekenen en spellen. In groep drie wordt de basis gelegd voor lezen en schrijven. Als kinderen dit niet fysiek aangeboden krijgen, heeft dit grote gevolgen voor hun algemene ontwikkeling. Er is gebleken dat kinderen minder hebben geleerd tijdens de lockdown. Vooral kinderen in een achterstandpositie. Er zijn grote verschillen in de mate waarin ouders hun kinderen ondersteunen. Dit heeft de al bestaande kloof vergroot!


 Gerelateerd