Schravenlant komt met vijfjarig vwo

16-01-2017 Onderwijs Redactie

SCHIEDAM - Een vwo van vijf jaar. Dat wordt mogelijk op Lyceum Schravenlant.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Schravenlant toestemming gegeven te starten met een nieuwe leerstroom: het versneld vwo. De school is hiermee de eerste in de regio.

Het versneld vwo duurt vijf jaar en is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die op de basisschool al hebben laten zien dat ze graag en makkelijk leren. Vanaf de eerste schoolweek krijgen de leerlingen de leerstof uitdagend en in versneld tempo aangeboden, zo stelt de school. Dit met het doel de bovengemiddeld slimme leerlingen na hun overstap naar het voortgezet onderwijs gemotiveerd voor school te houden.

Normaal gesproken doet een vwo-leerling, zowel op atheneum als gymnasium, drie jaar over de onderbouw. Een 'versneller', zoals de snelle leerling wordt genoemd, doet de onderbouw in twee schooljaren. Vervolgens kunnen de versnellers zich tijdens de hoogste drie schooljaren goed inwerken in de profielen en bijbehorende examenvakken. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat ze een (of meerdere) extra vak(ken) volgen of hun schooltijd op een andere manier diepgang geven, net zoals de andere vwo’ers dat mogen. De Business School en het versterkte bèta-programma zijn daar voorbeelden van.

Juist omdat deze leerstroom zo nieuw is en op andere scholen in de regio niet aanwezig is, verwacht het lyceum veel vragen van ouders, leerlingen én leerkrachten van de basisscholen. Zo vertelde Robertine Kalisvaart, docent en projectleider van het versneld vwo, dat al een paar keer de vraag is gesteld wat de leerlingen ermee winnen als ze al rond hun zeventiende hun vwo-diploma halen. "Om te beginnen moet er het besef zijn dat het jaar dat ermee gewonnen wordt, geen doel is, maar een middel om topleerlingen uit te dagen. En zoals bij alle geslaagden, geldt ook hier dat het antwoord heel persoonlijk is: de een zal direct naar de universiteit doorstromen, terwijl de ander liever een oriëntatiejaar inlast of een studiereis naar het buitenland maakt."

Het versneld vwo is een van de maatregelen uit het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 van het ministerie. In dat plan staan twintig maatregelen die basisscholen en middelbare scholen helpen om toptalenten meer aandacht te geven. Schravenlant zegt ernaar uit te kijken om deze talenten een vliegende start te geven, aldus Kalisvaart.


Gerelateerd