Stimuleringssubsidie voor Schiedams onderwijs

25-08-2016 Onderwijs Redactie

SCHIEDAM - De gemeente stelt dit en komend jaar € 60.000,- beschikbaar om innovatie in het onderwijs te stimuleren. Wethouder Onderwijs Mario Stam: “We zoeken initiatieven die vernieuwend zijn en bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het gaat om nieuwe activiteiten die in 2016 of 2017 starten." Per initiatief draagt de gemeente tot € 10.000,- bij. 

Het budget kan aangevraagd worden door scholen en voorscholen - mits zij toestemming hebben van hun bestuur - schoolbesturen, aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs.

De aanvragen moet uiterlijk 1 oktober of 1 mei 2017 (er zijn twee ronden) bij de gemeente binnen zijn. Een jury, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter uit de Schiedamse samenleving en twee adviseurs met een (voormalige) onderwijsachtergrond, adviseert de gemeente welke initiatieven te honoreren. Aanvragers ontvangen uiterlijk 7 november of 5 juni 2017 bericht of hun initiatief wordt gehonoreerd, inclusief een juryrapport.

De onderwijsinstellingen die innovatiebudget ontvangen presenteren hun ervaringen tijdens de jaarlijks afsluitende bijeenkomst met het Schiedamse onderwijsveld.Gerelateerd