Tarief dagopvang Uniek fors omhoog, netto kosten ouders omlaag

29-11-2018 Onderwijs Redactie

IKC Kethel


SCHIEDAM - Het uurtarief voor de dagopvang van kinderen stijgt, maar de kosten voor de ouders dalen. Dat stelt Uniek vandaag bij de bekendmaking van de tarieven voor kinderopvang komend jaar.

Uniek biedt vooral in Vlaardingen en Maassluis basisonderwijs, dagopvang en naschoolse opvang maar is ook in Schiedam een relevante aanbieder met IKC Kethel aan de Vlaardingseweg.

Het beeld dat Uniek schetst, strookt met wat de NOS vorige week berichtte, naar aanleiding van een eigen onderzoek. De publieke omroep becijferde de gemiddelde stijging van de tarieven in Nederland op ruim acht procent, Uniek meldt nu volgend jaar negen procent meer te rekenen voor kinderopvang.

Uit de steekproef van de NOS onder 356 kinderdagverblijven bleek dat de uurtarieven van kinderdagverblijven volgend jaar stijgen van 7,47 euro per uur gemiddeld, naar 8,09 euro. Maar de omroep constateerde ook uitschieters tot negentien procent

Maar net als de NOS stelt ook de regionale aanbieder van kinderopvang dat die prijsstijging voor de meeste ouders toch lagere kosten gaat betekenen, omdat de rijksoverheid guller met subsidie wordt; de Kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. Het kabinet steekt jaarlijks 248 miljoen euro meer in de opvangkosten, waardoor het maximaal te vergoeden uurtarief stijgt van 7,45 euro in 2018 naar 8,02 euro in 2019.

De tariefstijging in de zogenaamde 'hele dagopvang' is volgens Uniek het gevolg van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang, die dit jaar in werking is getreden. "Een aantal veranderingen uit de Wet IKK wordt per 1 januari 2019 van kracht. Zo gaat de beroepskracht-kind ratio (BKR) voor baby’s per 1 januari 2019 omlaag van vier naar drie baby’s per pedagogisch medewerker." Deze verlaging van de verhouding tussen aantallen kinderen en medewerkers betekent een flinke kostenverhoging voor aanbieders maar moet natuurlijk ook zorgen voor betere opvang. "De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar."

In de buitenschoolse opvang stijgt juist het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, van tien naar twaalf kinderen. De kostenbesparing die dat voor aanbieders als Uniek oplevert wordt volgens de organisatie echter voor een deel teniet gedaan door loonsverhoging van de medewerkers. Het uurtarief voor buitenschoolse opvang en vakantieopvang blijft in 2019 bij Uniek ongewijzigd.

Ouders van geplaatste kinderen bij Uniek ontvangen deze week informatie over de nieuwe uurtarieven met gegevens om de Kinderopvangtoeslag in 2019 te laten aanpassen. Dit moeten zij voor 1 januari aanvragen. Op de website van de Belastingdienst kunnen ouders een proefberekening van de Kinderopvangtoeslag 2019 maken.