'Er is nog te doen voor dak- en thuislozen'

10-06-2021 Politiek Ingezonden

Foto: Michael Luhrenberg


INGEZONDEN - Bart Voortman, raadslid van Groen Links in Schiedam, is zeer betrokken bij dak- en thuislozen. Er is nog wel het nodige werk aan de winkel voor deze mensen, zo vindt hij.

"Het zal je maar gebeuren: van de een op de andere dag ben je dakloos. Je verliest dan niet alleen je huis, vier muren met een dak, maar ook je veilige haven. De plek waar je helemaal jezelf bent, de jas die je aantrekt om je te beschutten tegen de rest van de wereld. Vaak gaat er een heel traject aan vooraf, maar uiteindelijk sta je dan toch nog van de ene op de andere dag op straat en ben je aangewezen op de goedertierenheid van anderen. Gelukkig wordt er in Schiedam al heel veel gedaan om te voorkomen dat mensen in zo’n situatie terechtkomen. Maar ondanks die inspanningen gaat het soms toch nog mis en daar sta je dan… Wat dan? Voor Schiedamse daklozen is het Vlaardingen dat als centrumgemeente de daklozenopvang verzorgt. In de hulpverlening aan daklozen gaat veel goed, maar Groen Links vindt dat er nog wel een aantal zaken zijn die verbeterd moeten worden.

Een voorbeeld daarvan zijn de gezinnen die op de wachtlijst staan voor de gezinslocatie van stichting Elckerlyc. Deze gezinnen worden nu tijdelijk opgevangen in een hotel bij Rotterdam The Hague airport. Dit is natuurlijk geen geschikte locatie. Ze hebben daar geen mogelijkheden om zelf te koken en daarmee worden zij dus afhankelijk van hun netwerk. Dat netwerk is juist in Schiedam. Daarnaast gaan de kinderen in Schiedam naar school en dat is toch best een eind weg van deze locatie. Ik vraag me dan toch af of hier geen passender mogelijkheid voor is. 

Een ander voorbeeld gaat over de opslag van spullen van mensen die in de opvang geplaatst worden. We weten allemaal hoe lang de wachtlijsten zijn voordat je een woning toegewezen krijgt. Het kan dus betekenen dat er vrij lang opslag van spullen nodig is. Als je dan al beschikt over een netwerk om spullen op te slaan, kan ik mij voorstellen dat mensen daar niet altijd toe bereid zijn. Hierdoor worden thuislozen dus gedwongen hun spullen te verkopen tegen een slechte prijs. Tegen de tijd dat er dan weer huisvesting is, moeten die spullen weer opnieuw worden gekocht. Dat is wrang want daklozen zijn niet de meest vermogenden en moeten dan dus weer geld lenen.

Waar ik me ook over verbaas is het feit dat een besluit om daklozen psychisch zelfredzaam te verklaren een beschikking is. Bij een positieve conclusie (zelfredzaam) stopt de begeleiding en de opvang door de Elementen en komt de dakloze weer terecht bij het WOT. Zo’n beslissing wordt genomen door een woonbegeleider. Daar zit ongetwijfeld ook nog een multidisciplinair team achter en veel ervaring. Maar bij veel daklozen is sprake van psychische kwetsbaarheid en onderliggende problematiek. Die zelfredzaamheid valt vaak enorm tegen. Moeten die mensen dan maar wachten totdat ze wel psychisch vastlopen? Een bezwaar maken tegen de beschikking is ingewikkeld en juridisch. Dus niet bepaald iets waar iemand in zo’n situatie iets mee kan. Ik zou graag zien dat die inschatting dan ook door een psycholoog wordt gedaan of dat er een 'second opinion' aan een psycholoog gevraagd kan worden. 

Het lijkt mij ontzettend zinvol als er een ombudsfunctie kan komen die nogmaals die zelfredzaamheid kan bepalen. Ook wanneer bijvoorbeeld door het WOT wordt inschat dat de psychische zelfredzaamheid onvoldoende is. 

Wat mij betreft moet Vlaardingen als centrumgemeente een zo menselijk mogelijke interpretatie van de zelfredzaamheid gebruiken. En niet een portemonnee-gedreven strengheid die uiteindelijk iedereen meer geld kost en de persoon in kwestie alleen maar een hoop ellende extra oplevert."Gerelateerd