'Hein van Asseldonk heeft gelijk: laat Denk zich eerst bewijzen'

05-04-2018 Politiek Henk Slechte

Hein van Asseldonk kreeg kritiek, maar nu ook bijval

OPINIE - Columnist Han van der Horst noemt het advies van Hein van Asseldonk om de partij Denk nog niet bij de onderhandelingen over een nieuw college te betrekken ‘noodlottig’. Dat zijn wel heel erg grote woorden voor een weloverwogen advies dat Van der Horst niet goed uitkomt, omdat hij meteen na de verkiezingen op Schiedam 24 heeft laten weten dat Denk in het college móet.

Van der Horst concludeert ook dat hier politiek wordt bedreven op grond van etnische scheidslijnen, de blanken tegen de rest. Wie het advies van Hein van Asseldonk leest, komt daarvan helemaal niets tegen.

Hij heeft twee argumenten: Denk is een nieuwe partij zonder ervaring in het lokale bestuur, en in een politiek zo versplinterde stad is bestuurlijke continuïteit belangrijk. Van Asseldonk gaat nog een stap verder. Hij heeft met de vertegenwoordigers van Denk gesproken en heeft geen enkele zorg dat bij deze fractieleden de rechten van homo’s of vrouwen niet veilig zouden zijn. Hij verwijst ook met geen woord naar het optreden van Denk in de Tweede Kamer.
En juist daarvoor is alle aanleiding. Denk vroeg bij het Kamerdebat over de kwestie van Armeense genocide om hoofdelijke stemming. De Kamerleden met een Turkse achtergrond die voor de motie van de CU hadden gestemd, heetten de volgende dag in een Turkse regeringskrant – met foto en al – landverraders. Dat wijst op een lange arm uit hetzelfde Ankara dat de Koerdische stad Afrin in Syrië bombardeert. 
Zorgelijk is ook dat Denk in Amsterdam heeft geweigerd het Joods Akkoord tegen het toenemende antisemitisme te tekenen. En ja, de fractievoorzitter van Denk in Amsterdam heeft al voorgesteld om salafistische organisaties subsidie te geven. Van der Horst kan wel zeggen dat de politiek in een gemeenteraad iets anders is dan die in de Tweede Kamer, de voorbeelden van de prille Amsterdamse fractie beloven weinig goeds, als die zich ook in andere gemeenten gaan vertonen.

Daarom heeft Van Asseldonk groot gelijk. Laat Denk eerst vier jaar laten zien dat het niet de lange arm van Erdogan en Kuzu is, maar een partij die oog en oor heeft voor deze stad, uiteraard en terecht een extra groot oog en een idem oor voor de duizenden Schiedammers met een Turkse achtergrond. Dan zal de partij bij de volgende verkiezingen weer goed scoren, en dan zal een verkenner waarschijnlijk adviseren de partij wel bij de onderhandelingen te betrekken.