Advies voor wie duurzaam wil stemmen

21-03-2018 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Voor wie zo zijn of haar stem wil uitbrengen, en nog niet helemaal zeker is... Duurzaamheid is een belangrijke toetssteen voor politieke afwegingen, zeker voor wie toekomstige generaties in gedachten heeft. Energiek Schiedam heeft de programma's van de partijen in de stad doorgenomen op duurzaamheid. En concludeert dat de PvdA, Groen Links en het CDA dan in Schiedam het best uit de bus komen.

"Daar waar meeste partijen wel melding maken van het stimuleren van fietsen en aardgas weren uit nieuwbouwwijken, durft de PvdA net een stapje verder te gaan", aldus Energiek Schiedam. "Zo noemen zij het oprichten van een groen loket en het beter toegankelijk maken van informatie voor de burgers op het gebied van energiebesparing en -opwekking." De socialisten willen volgens het energiecollectief 'pioniers en duurzame initiatieven' stimuleren en faciliteren. De gemeente zou daarbij zelf het goede voorbeeld moeten geven door elektrisch te gaan rijden.

Groen Links en het CDA volgen de PvdA volgens Energiek Schiedam op de voet. Zij wijden ieder een paragraaf aan de energietransitie. Groen Links wil de komende raadsperiode al het gemeentelijke vastgoed energieneutraal maken en elke vergunningaanvraag toetsen aan duurzaamheidscriteria. Het CDA noemt concrete ambities ten aanzien van een gasloze toekomst en wil het stadskantoor van zonnepanelen voorzien.

Denk, D66, VVD en de SP besteden in hun programma aandacht aan duurzaamheid, maar formuleren geen scherpe ambities, aldus de coöperatie. "De overige partijen spreken in zeer passieve termen over duurzaamheid of besteden er in het geheel geen aandacht aan."

Energiek Schiedam stelde eerder 'de Duurzame Zeven' op. Dat zijn zeven kansen voor duurzame energie, 'die voor de stad het verschil kunnen maken'. Zie dit artikel.Gerelateerd