Afgewezen sollicitanten weten het nu van elkaar

09-02-2018 Politiek Kor Kegel

Catelijne de Groot is onthutst over de onbeleefde handelwijze

SCHIEDAM – Per ongeluk heeft de gemeentelijke afdeling Communicatie 52 sollicitanten voor de functie van webredacteur via een e-mail laten weten dat ze afgewezen zijn, maar op zo’n manier dat hun persoonlijke mail-adressen zichtbaar waren voor alle andere geadresseerden.

Het AOV en Leefbaar Schiedam hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders, want het s niet de eerste keer dat er een datalek bij de gemeente is. “Buitengewoon onzorgvuldig en personen schadend”, vinden Catelijne de Groot (AOV) en Gerrie de Bel (Leefbaar). Ze veronderstellen dat een aantal sollicitanten elkaar wel kent en dat het nu in hun organisatie gaat rondzingen. Een aantal sollicitanten zal het niet leuk vinden als hun werkgever er op deze manier lucht van krijgt dat ze elders een baan zochten.  

AOV en Leefbaar zijn geschrokken en ontstemd. De groepsmail had nooit verstuurd mogen worden. Na een eerder datalek had het college van B & W laten weten dat er met de grootste zorg over de privacy van personen zou worden gewaakt. De Groot en De Bel vinden het merkwaardig dat juist de afdeling Communicatie zo’n fout kon maken. Ze willen een waarborg dat geen enkele afdeling van de gemeente nog een dergelijke blunder begaat. Ze vragen om verbeterpunten en controle.  

De gemeente plaatste gisteren een korte verklaring op haar website. “Vanochtend (donderdag 8 februari) is er per ongeluk een e-mail naar sollicitanten gestuurd waarbij hun persoonlijke e-mailadressen zichtbaar waren voor de andere geadresseerden. Een zeer vervelende en onbedoelde fout. Alle sollicitanten hebben vrijwel direct na de verzonden e-mail een excuus-mail (in BCC) ontvangen. Ook intern zijn er maatregelen genomen en is er direct melding gemaakt van dit gebeuren bij de Functionaris Gegevensbescherming. We betreuren de fout en hopen dat de geadresseerden hier geen verder ongemak aan ondervinden.”

De Schiedamse journalist Jan Schrijver, die het incident als eerste meldde op zijn website De Schiedammer, vindt het onbehoorlijk dat de gemeente de afgewezen sollicitanten niet persoonlijk aanschreef. Ook het excuus had persoonlijk gericht moeten zijn en niet via een groepsmail, ook al was deze wel BCC gestuurd, als ‘blinde kopie’ dus.

Gerelateerd