Alle raadsleden krijgen een iPad

08-05-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – Alle gemeenteraadsleden krijgen voor de komende raadsperiode tot 2022 een Apple iPad ter beschikking gesteld. Daarmee wil het gemeentebestuur het papierloos vergaderen faciliteren. De raadsleden kunnen ook een vergoeding krijgen voor het gebruik van een eigen tablet of computer, mits het maar het doel dient: minder papier gebruiken.

De raadsleden krijgen ook een vergoeding voor hun abonnement op internet. Dat is gelimiteerd tot tien euro per maand. Het wordt niet gerekend tot douceurtjes, want het valt nu eenmaal onder de verordening Rechtspositie Raadsleden. Dat wil zeggen dat gekozen volksvertegenwoordigers wel behoorlijk hun werk moeten kunnen doen met de vanzelfsprekende voorzieningen die bij deze tijd horen.

Overigens krijgen ze de iPad slechts in bruikleen. In de praktijk komt het erop neer dat de iPads na een paar jaar afgeschreven zijn, zodat ze ze toch mogen houden.
Voor het in bruikleen geven van de iPads, het eventueel vergoeden van andersoortige computers en de abonnementskosten voor internet trekt het gemeentebestuur eenmalig 25.000 euro uit.Gerelateerd