Ambtenarenkorps Schiedam verjongt

31-07-2020 Politiek Redactie

Yasmin Brewster, werkzaam bij Stroomopwaarts, werd afgelopen januari gekozen tot 'jonge ambtenaar van het jaar'


SCHIEDAM – Het ambtenarenkorps van Schiedam verjongt. Het aantal voltijdsbanen dat wordt vervuld door mensen tussen de 25 en 35 jaar nam met bijna dertig procent toe.

Het gemeentebestuur laat dit weten naar aanleiding van vragen van de fractie van Denk in de raad. Die had gevraagd naar de vorderingen van het college op weg naar het doel van een gemeentelijke organisatie die een afspiegeling is van de Schiedamse samenleving.

Op de concrete vraag of het ambtenarenkorps sinds dit college aan het werk ging diverser is geworden, antwoordt B&W dat er meer jonge mensen aan het werk zijn gegaan voor de gemeente. “We zien een stijging van 53,8 fte (voltijdsbaan-red.) naar 69,7 fte van collega’s in de groep van 25 tot en met 35 jaar.” Dat leidde uiteraard tot een verlaging van de gemiddelde leeftijd van het personeel op het stadskantoor en elders in het gemeentelijk apparaat. De verdeling vrouwen/mannen is ongeveer gelijk, aldus B&W.

In 2016 verzamelden zich nog veel meer jonge ambtenaren in Schiedam, zie hier.

Een andere stap die Schiedam heeft gezet om de ambitie te realiseren is de vorming van een werkgroep met tien ambtenaren die het gemeentelijke beleid in de goede richting moeten sturen. “Hun ervaringen en wensen krijgen een plek in het gemeentelijk diversiteitsbeleid.”

Verder zijn er analyses gemaakt van ‘de Schiedamse populatie’, tenslotte kan je pas een afspiegeling zijn van iets als je weet hoe dat eruit ziet. Verder: “Momenteel wordt gewerkt aan diverse instrumenten op het vlak van monitoring en werving en selectie die moeten zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de gemeente Schiedam.” Komend najaar gaat de gemeente ‘gericht werken aan uitvoering’.

Denk had het college voorgehouden gecharmeerd te zijn van de Barometer Culturele Diversiteit, een instrument waar het kabinet mee is gekomen. Denk denkt dat de barometer bij kan dragen aan een ambtelijk apparaat dat een weerspiegeling is van de Schiedamse samenleving. B&W deelt dat idee (‘voor feitelijke informatie over culturele diversiteit is deze barometer zeer praktisch’) en zal deze barometer dan ook aanvragen. Het moet een instrument worden om de raad jaarlijks (per kwartaal, zoals Denk had gevraagd vindt het college te snel, omdat veranderingen tijd vergen) te informeren over de vorderingen.

Denk-fractievoorzitter Dogukan Ergin reageert enthousiast op het antwoord op zijn vragen. “Ik ben blij dat de wethouder een concrete stap zet door een aanvraag in te dienen voor de culturele barometer. Daarmee ontstaat er inzicht in de diversiteit van het personeelsbestand en kan er beter gestuurd worden op werving en selectie van het personeel.”
Gerelateerd