AOV: wat doet B&W tegen drugsoverlast Maasboulevard?

26-07-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM - De overlast van drugskoeriers op de Maasboulevard wordt niet effectief bestreden met een parkeerverbod op de Maasboulevard. Dat stelt het Algemeen Ouderenverbond (AOV) in de Schiedamse raad. De fractie wil daarom van het college weten wat wordt ondernomen om aan de problemen een eind te maken.

"Het AOV hoort (en leest) van bewoners veel klachten over parkeren, straatraces en drugoverlast op de Maasboulevard", zo schrijft de fractie aan B&W. Zo zou de overlast van drugskoeriers ook aan de Maasboulevard zijn toegenomen na het sluiten van de coffeeshop op de Parkweg. "Het AOV heeft gehoord dat bewoners geen aangifte durven te doen van overlastgevers."

De fractie ziet graag verandering komen in de situatie en vraagt daarom B&W of het bereid is in gesprek te gaan met de bewoners van de flats om 'een manier te bedenken' zodat de omwonenden op een veilige manier anoniem aangifte kunnen doen.

De sfeer van drugshandel en onvoldoende overheidsoptreden creëert een situatie waarin ook andere ongewenste ontwikkelingen zich voordoen. AOV noemt vandalisme, straatraces en vervuiling en vraagt het college hoe het hiertegen optreedt. Overigens zijn de klachten over te hard rijden, vervuiling en drugshandel op de Maasboulevard niet van vandaag of gisteren.

Het recent ingevoerde parkeerverbod op de Maasboulevard (zie dit artikel) biedt nog onvoldoende soelaas in de bestrijding van de problemen, zo valt uit de vragen van de fractie te concluderen. Het AOV wil daarom ook van B&W weten waarom het tot de maatregel gekomen is. "Is er met bewoners en of de eigenaar van 'de Beren' overleg geweest over het huidige parkeerbeleid?"."Wat is de reden dat er overdag een stop- en parkeerverbod geldt op de Maasboulevard?" Ware het niet beter dit parkeerverbod pas later op de avond in te doen gaan, zo legt AOV het college voor.Gerelateerd