B&W wil met niet-sluitende begroting naar provincie

12-11-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM – “We weigeren nog meer voorzieningen af te schaffen.” Dat zei Duncan Ruseler, wethouder van Financiën afgelopen dinsdag over de noodzaak tot bezuinigen.

Hij reageerde op de vraag van Arie Villerius van Lokaal Onafhankelijk Schiedam waarom de gemeente de begroting voor 2021 niet ‘naar nul terugbrengt’, zoals formeel ook verplicht. De fractie van LOS diende hier ook een motie over in, waar vanavond in de raadsvergadering over gestemd gaat worden. Gemeenten mogen in tegenstelling tot het rijk geen tekorten op hun begroting hebben.

Toch presenteert Ruseler samen met zijn mede-wethouders en de burgemeester zo’n begroting met een tekort. 885.000 Euro negatief rest er onder de streep. Dat was zo’n negen miljoen euro eer het college ergens in de zomer begon met de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden.

Het grote tekort wordt vooral veroorzaakt door de tekorten in ‘het sociale domein’. Met name de jeugdzorg valt veel duurder uit dan de middelen die Schiedam ervoor van het rijk beschikbaar krijgt. Vandaar de opmerking van Ruseler over bezuinigen. Want compensatie voor de gemeenten, waarvan er veel vooral door deze kostenstijgingen financieel ‘in zwaar weer verkeren’ lijkt er nog niet te komen, aldus de wethouder dinsdag.

Hij raadde de raad de motie van LOS (naar nul in 2021) af. “Dat lijkt misschien een loffelijk streven, en als wethouder Financiën ben ik natuurlijk blijer met een sluitende begroting dan met die die voorligt, maar dit college, en naar ik hoop deze raad, gaat bewust met een tekort naar de provincie (die een oordeel moet vellen over de gemeentelijke begrotingen -red.). We weigeren op dit moment nog meer voorzieningen op te offeren of lasten te verhogen en willen hiermee ook een signaal afgeven. Er moet meer geld bij van het rijk.”

De Schiedamse gemeenteraad betoont zich meelevend met het college in deze moeilijke tijd: de vijftien fracties dienden samen slechts vier moties in, plus twee amendementen. Het past niet om nu met plannen te komen, want die kosten per definitie geld, en dat is er niet, zo betuigden verschillende fractievoorzitters in termijn een van de begrotingsvergadering afgelopen dinsdag.

Een brede afspiegeling van de raad diende een motie in om de versobering op de tegemoetkoming meerkosten en de verhoging van de Onroerende Zaakbelasting ‘direct terug te draaien’ zodra Schiedam weer wat ruimer in zijn financiële middelen zit. Denk en de Ouderenpartij Schiedam kwamen met een ander voorstel, in een motie: zij willen dat de verlaging van de vergoeding meerkosten uit – ‘waardoor 1581 Schiedamse huishoudens tweehonderd euro per jaar minder te besteden hebben’ – wordt teruggedraaid en in plaats daarvan bezuinigd wordt op de Wijkondersteuningsteams. Die kunnen juist op meer geld rekenen, als het aan B&W ligt. “We zijn het verplicht aan onze stad om de medewerkers bij de WOT’s hun werk goed te kunnen laten doen”, aldus Ruseler, die de raad aanbeveelt de motie niet over te nemen.

Wordt zodadelijk vervolgd.