Betaald parkeren niet enige oplossing, vindt 'autopartij' VVD

23-09-2021 Politiek Kor Kegel


SCHIEDAM – Betaald parkeren is geen coalitieafspraak. Daarom ziet Onno Spek geen enkele grond voor het besluit van Groen Links en Progressief Schiedam om uit de coalitie te stappen. 

Spek is fractievoorzitter van de VVD in de Schiedamse gemeenteraad en bracht mede namens de overblijvende coalitiepartners CDA, D66 en AOV een persbericht uit, waarin ze zeggen het spijtig te vinden dat Groen Links en PS de conclusie hebben getrokken dat er geen afspraken te maken zouden zijn over de uitvoering van de Mobiliteitsvisie. 

Desgevraagd geeft Spek nader uitleg, maar hij doet dat alleen namens zijn eigen partij. “De Schiedamse VVD heeft altijd een consequente lijn gevoerd. Wij hebben inderdaad ingestemd met de Mobiliteitsvisie. Maar we hebben iedere keer gezegd dat wij het uitvoeringsprogramma op de financiën en inhoud zullen beoordelen. Het is geen garantie dat als een partij instemt met de visie, het ook het geval is bij de uitvoering ervan. De gemeenteraad controleert op de financiën en die komen pas in het uitvoeringsprogramma.” 

Dat heeft de VVD gedaan, zegt Spek, erop wijzend dat de gemeente Schiedam er niet rooskleurig voor staat. Om dan een dergelijk groot programma in één keer aan te nemen is voor de VVD een stap te ver. 

“De VVD is dé autopartij, laat ik daar helder in zijn”, zegt Spek. “Wij moeten een goed verhaal hebben voor de automobilist. Betaald parkeren kán een technische oplossing zijn. Het kán helpen de verkeersdruk in de wijken te doen afnemen. Maar we willen niet de automobilisten uit hun auto pesten. Als er betaald parkeren komt, dan moeten er ook alternatieven zijn. En die zijn er onvoldoende in onze ogen. Want waar kan de Schiedammer na betaald parkeren de auto neerzetten? Dat is belangrijk, want de automobilist betaalt wel alle voorzieningen uit de Mobiliteitsvisie. En daar zijn niet of nauwelijks concrete plannen hiervoor.”  

Als Groen Links en PS dan alleen inzetten op het invoeren van betaald parkeren in het stadsdeel ten zuiden van de A20, dan vindt de VVD dat te beperkt. En dat wil niet zeggen dat er binnen de coalitie geen afspraken te maken zouden zijn. In het persbericht van de overgebleven coalitiepartners stond al dat ze zich ten volle houden aan het coalitieakkoord. Daarom zou er voor Groen Links en PS geen enkele reden zijn om het vertrouwen in de coalitie op te zeggen.  

Wethouder Jeroen Ooijevaar verbond aan het opzeggen van het vertrouwen de consequentie dat hij zijn ontslag indiende bij burgemeester Cor Lamers. “Besturen is vooruitzien en dat betekent dat we als stad moeten durven kiezen voor lange-termijnoplossingen, zelfs als ze op de korte termijn niet bij iedereen populair zijn. Alleen dan kunnen we onze ambities waarmaken zonder mens, natuur en welzijn te schaden. Helaas hebben mijn fracties in de coalitie de steun voor deze lange-termijnoplossingen niet ervaren, ondanks afspraken die daarover gemaakt zijn”, schrijft Ooijevaar.Gerelateerd