Denk eist opheldering over de leefbarometer

16-06-2021 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De Schiedamse fractie van DENK trekt aan de bel bij het stadsbestuur over de Leefbarometer. De Leefbarometer is een algoritme die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar is gesteld aan alle Nederlandse gemeenten en scores toewijst aan bijvoorbeeld de leefbaarheid van een wijk. De Leefbarometer wordt ook gebruikt bij de uitvoering van de omstreden Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook bekend als de Rotterdamwet. 

De Rotterdamwet wordt ook in Schiedam toegepast. De Leefbarometer wordt daarbij als instrument gebruikt om te bepalen welke wijken wel of niet onder de reikwijdte van de Rotterdamwet vallen. ,,Bij de methodiek van Leefbarometer worden indicatoren (bewoners) toegepast die ongelijkheid, stigmatisering en discriminatie in de hand werken'', aldus Denk-fractievoorzitter Dogukan Ergin. ,,Zo blijkt dat het aandeel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond (lees Marokkaanse-, Turkse-, Surinaamse en Oost-Europese Schiedammers) een directe negatieve impact heeft op de algehele score. Een leefbare wijk is overwegend wit en West-Europees.'' 

Volgens de Leefbarometer zorgt een verhuizing van een Schiedammer met een niet-westerse migratieachtergrond naar een bepaalde wijk voor een minder prettige wijk en dat is 'ronduit onzin en ridicuul' volgens Dogukan Ergin, de fractievoorzitter van DENK Schiedam. Daarom dient de fractie van DENK schriftelijke vragen in om opheldering te vragen aan het college van B&W: ,,Het is ronduit belachelijk dat gemeente Schiedam al jaren afkomsten van Schiedammers meeweegt om wijken als minder leefbaar en minder prettig te waarderen'', aldus Dogukan Ergin.Gerelateerd