Denk opent verkiezingstijd met tientallen borden in Schiedam

22-02-2021 Politiek Redactie/Schiedammer Online


SCHIEDAM - Denk Schiedam heeft voor politieke commotie gezorgd door afgelopen weekend tientallen verkiezingsborden te plaatsen in de stad.

Nederland begint geleidelijk aan in verkiezingssfeer te raken, al is er door de Coronamaatregelen met campagnevoeren veel minder mogelijk dan normaal. Denk Schiedam heeft de inwoners van Schiedam in ieder geval 'wakkergeschud' door een flink aantal campagneborden aan lantarenpalen vast te maken. Niet alle borden hebben het weekeinde overleefd. 

"Achter de schermen is er veel reuring en denken collega-raadsleden dat wij zomaar beborden, maar we hebben netjes een ontheffing aangevraagd en zijn al maanden bezig met het maken van afspraken met de gemeente etc.", aldus Dogukan Ergin, fractievoorzitter van Denk Schiedam. "We hebben strikte afspraken gemaakt met de gemeente over aantallen/locaties en hoogte van onze borden."

Ergin en zijn mede gemeenteraadslid Gürcü Polat-Işıktaş zijn verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

De gemeente bevestigt in een reactie de aan Denk verleende ontheffing: "Er geldt in de APV een algemeen plakverbod op openbare plaatsen en gelegenheden (bijvoorbeeld muren en trafokasten), behalve voor door de gemeente aangewezen plaatsen. Aangewezen plaatsen zijn bijvoorbeeld de trotters die we in Schiedam al jaren gebruiken in plaats van de vroegere houten aanplakborden."

Politieke partijen kunnen echter wel gebruikmaken van onder andere billboards in abri's, reclamezuilen en driekhoeksborden of sandwichborden. Meestal worden die door commerciele aanbieders geplaatst, maar de APV staat ook toe dat de aanvragers ze zelf (tijdelijk) plaatsen. 

Denk heeft een ontheffing aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van sandwichborden. De gemeente heeft die ontheffing verleend. "Daarbij gelden wel enkele voorwaarden met betrekking tot het aantal borden per stadsdeel, het formaat en het voorkomen van hinder voor onder andere verkeer en voetgangers", aldus een gemeentelijke woordvoerder. De ontheffing geldt voor de periode van 18 februari tot en met 19 maart.

PS. De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel borden Denk heeft geplaatst. Wel dat de aanvraag uitgaat van 246 borden. "Maar in de ontheffing is niet een aantal opgenomen, maar een aantal voorschriften. Zoals een bepaalde minimale afstand tot kruispunten, splitsingen en oversteekplaatsen. Verder mogen de borden alleen aan lantaarnpalen worden bevestigd en niet aan bomen of verkeersregelinstallaties. Tussen twee borden moeten minimaal twee lantaarnpalen worden vrijgehouden. Voor zover ik weet zijn er geen andere partijen die iets soortgelijks hebben aangevraagd", aldus de woordvoerder. Gerelateerd