Denk trekt aan de bel over invalidenparkeerplaatsen

16-03-2021 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De fractie van Denk Schiedam vraagt het college van burgemeester en wethouders om opheldering over de plotselinge toename van het aantal invalidenparkeerplaatsen. Eerder was er al ophef over straten vol ontheffingen in ROtterdam en Den Haag maar Denk ontvangt signalen dat dit ook in Schiedam speelt. ,,Bewoners vinden het opmerkelijk dat de aantallen voornamelijk zijn gestegen na de toename van de parkeerdruk.''

De partij wil van het college weten of er zicht is op het aantal invalidenparkeerplaatsen in Schiedam? ,,Wat zijn de aantallen per wijk? En welke partijen zijn betrokken bij de verlening van de vergunningen en wie is de eindverantwoordelijke?'' Denk vraagt zich af of de echtheid van documenten wel wordt gecontroleerd en wil ook weten voor hoe lang een vergunning wordt verstrekt. ,,Wordt er een periodieke herbeoordeling gedaan van de verleende vergunningen?''

Denk wil weten of het college ook een toename constateert in de aanvragen/vergunningen sinds de toename van de parkeerdruk. ,,Signaleert het college een bijzondere toename in bepaalde wijken en zijn b&w bereid om mogelijk misbruik nader te onderzoeken?''Gerelateerd