DENK wil gratis mondkapjes, als je ze niet zelf kunt betalen

12-10-2020 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De fractie van DENK heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het gratis verstrekken van mondkapjes aan die mensen in Schiedam, die niet in staat zijn zelf mondkapjes te bekostigen. 

"Het kabinet heeft onlangs het dringende advies gegeven voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes, zoals winkels, scholen, gemeentehuizen en musea. Inmiddels is dit advies voor sommige plekken overgenomen en is het dragen van een mondkapje op bepaalde locaties in Schiedam verplicht. Er is echter een grote groep Schiedammers die dit simpelweg niet kan financieren", zegt gemeenteraadslid Seyda Dokgöz.

Zij vervolgt: “Het kan niet zo zijn dat mensen die het financieel al zwaar genoeg hebben er nog een kostenpost bij krijgen. Goede mondkapjes zijn duur, en meerdere keren gebruik ervan is gewoon niet verstandig. Alle Schiedammers zouden over goede mondkapjes moeten kunnen beschikken en de gemeente is wat ons betreft aan zet.”

Dokgöz: "Wij zijn van mening dat niemand zich ervan zou moeten weerhouden om bepaalde panden te betreden, enkel en alleen omdat zij zich geen mondkapjes kunnen veroorloven. Iedereen zou over goede mondkapjes moeten kunnen beschikken, ongeacht zijn of haar financiële situatie. Daarom roepen wij het college van B&W op om mondkapjes aan te bieden aan Schiedammers die dat nodig hebben."