Eigen vermogen van stichtingen gaat rol spelen bij subsidiëring

03-10-2020 Politiek Kor Kegel

De Kleine Ambassade ontwikkelde het educatief lesprogramma 'Pak@ Democratie'; vorige week verzorgde burgemeester Lamers een eerste les uit dit programma dat kinderen wil uitdagen om 'hun eigen rol in de stad en samenleving te ontdekken'; foto: Rick van der Tuin


SCHIEDAM – Het eigen vermogen van stichtingen en verenigingen zal in de nieuwe subsidieverordening van invloed zijn bij de beoordeling van subsidieverzoeken. Dat blijkt uit de antwoorden die het college van burgemeester en wethouders geeft op schriftelijke vragen van de Ouderenpartij Schiedam.

In de woorden van het college worden aanscherpingen voorbereid om bij de beoordeling van subsidieaanvragen scherper te kijken naar vermogensopbouw en de mogelijkheid om met cofinanciering aan aanvullende middelen te komen.

In de huidige algemene subsidieverordening (ASV 2017) zijn geen regels opgenomen voor een maximale hoogte van het eigen vermogen. In de subsidieregeling voor Samen Schiedam, die dit najaar voor inspraak wordt vrijgegeven, worden aanvullende regels opgenomen – niet alleen voor vermogensopbouw, maar ook voor de bestemming daarvan.

Reeds in juli stelden Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij van de Ouderenpartij hun schriftelijke vragen, nadat enkele organisaties hun onvrede hadden uitgesproken over de ongelijke behandeling ten opzichte van andere organisaties die aan tafel van Samen Schiedam actief zijn. Reuderink en Van Kraaij merkten toen dat De Kleine Ambassade over een opmerkelijk eigen vermogen beschikt.

Een ‘forse’ vermogenspositie, vonden ze, zeker voor een algemeen nut beogende instelling (anbi) als De Kleine Ambassade die zich inzet voor participatie van jeugd en jongeren en voor een groot deel van de omzet direct of indirect afhankelijk is van gemeentelijke subsidies. Reuderink en Van Kraaij hadden het zelfs over ‘onwenselijk hamstergedrag’, maar in deze kwalificatie kan het college van B&W zich niet vinden.  

Wel antwoordt het college van mening te zijn 'dat de vermogenspositie moet passen bij het risicoprofiel van een organisatie'. Wat hierin acceptabel is of niet, wordt meegenomen in de doorontwikkeling van Samen Schiedam.

De subsidie aan De Kleine Ambassade was in 2015 bijna zestigduizend euro en is in 2019 opgelopen tot 230.000 euro, maar daar zat wel het project Afval The Challenge in en dat geeft een vertekend beeld.

Eind vorig jaar stelde de gemeente een Top-45 op van partners, waaronder De Kleine Ambassade, waar de gemeente veel mee samenwerkt. “Dat zijn nog steeds gewaardeerde partners”, zegt het college. “Tegelijkertijd moeten we juist bij opdrachtverstrekking aan deze partners extra alert zijn. We moeten het zo organiseren, dat aparte opdrachten vanuit verschillende beleidsterreinen niet optellen tot een te groot opdrachtbedrag. Grote opdrachten moeten immers worden aanbesteed.”

Via Samen Schiedam is de gemeente doorlopend in gesprek met haar partners, waaronder De Kleine Ambassade. Voor de komende subsidieperiode, 2021, hadden alle partners tot eergisteren de tijd om hun subsidieaanvragen in te dienen. Het college schrijft: “In lijn met de subsidieregeling die wordt uitgewerkt, zal bij de beoordeling van de aanvragen scherper gekeken worden naar zaken als cofinanciering, de hoogte van het eigen vermogen en de toegevoegde waarde van de inzet van de activiteit.”Gerelateerd