FNV Mooi op de bres voor salons aan huis

22-04-2018 Politiek Kor Kegel

Marga Patijn staat lijnrecht tegenover Jan Franssen

SCHIEDAM – De onderhandelaars voor de nieuwe coalitie in het Schiedamse gemeentebestuur hebben tegenstrijdige adviezen gekregen hoe om te gaan met thuissalons van kappers, pedicures, visagisten, nagelstylistes en schoonheidsspecialisten.

Kregen de lijsttrekkers in november een aanbeveling van de Nederlandse kappersorganisatie ANKO om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie van haarsalons aan huis, ditmaal is er een pleidooi binnengekomen van FNV Mooi om de thuissalons en ambulante salons te laten bestaan omdat ze van groot belang zijn voor de gemeente Schiedam.

FNV Mooi is binnen de vakbeweging de organisatie die opkomt voor ZZP’ers in de schoonheidsindustrie. Deze sector zorgt volgens voorzitter Marga Patijn voor een gevarieerd aanbod voor de Schiedammers en voorziet in een groeiende behoefte van tweeverdieners, ouderen die langer thuis blijven wonen en anderen die beperkt zijn in hun mobiliteit.

De thuissalons zijn een blijk van ondernemerschap. De zelfstandigen zonder personeel slagen erin privé en werk te combineren. Ze dragen ook op een positieve manier bij aan de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken. “Kortom”, zegt Marga Patijn, “voor een toekomstbestendig vestigingsbeleid is cruciaal dat de thuissalon een plek behoudt in uw gemeente!”
Ze vraagt zelfs er in het coalitieakkoord aandacht aan te schenken.

Haar brief staat haaks op het advies van de ANKO, voorgezeten door Jan Franssen, voormalig Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, die het oneerlijke concurrentie noemt omdat kappers in winkelcentra kosten moeten maken voor huisvesting en personeel. “Kappersbedrijven zijn in de winkelcentra een sociale ontmoetingsplaats. Ze zorgen ook voor aanloop naar de winkelcentra, waar ook collega-retailers van profiteren. Bovendien zijn veel professionele kappers ook erkende leerwerkbedrijven waar creatieve ondernemers een praktijkopleiding krijgen. Maar er is al een trend dat kappers hun bedrijf moeten beëindigen omdat de concurrentie in thuissalons goedkoper kan werken. Salons aan huis hebben vaak geen personeel en betalen geen winkelhuur, waardoor ze zwaar onder de gangbare tarieven kunnen werken. Ook zijn de meeste salons aan huis geen erkend leerwerkbedrijf, waardoor studenten minder praktijkervaring kunnen opdoen.  

Als er niets gebeurt, waarschuwt ANKO-directeur Wijnand van Unen, dan is er een realistisch doemscenario dat het kappersvak verdwijnt als gerenommeerd ambacht en afglijdt naar een bijverdienstebranche.
Veel volksvertegenwoordigers willen er representatief uit zien. Daar hoort een goed verzorgd kapsel bij, zegt ANKO-voorzitter Jan Franssen. Het is daarom in ieders belang dat er een doordacht vestigingsbeleid komt, luidt de boodschap.