Geen gebruik van wegwerpplastic op evenementen

03-07-2019 Politiek Redactie

GroenLinks-fractie

De fractie GroenLinks heeft gisteren in de raadsvergadering een motie ingediend waarin wordt gevraagd dat met ingang van volgend jaar bij evenementen in Schiedam geen gebruik mag worden gemaakt van wegwerpplastic. Dat moet standaard geregeld zijn via de vergunningsaanvraag voor en de meldingsplicht van evenementen.

Na evenementen blijft nu veel eenmalig gebruikt plastic over. Binnen de EU zal gebruik van wegwerpplastic vanaf 2021 verboden zijn. Volgens GroenLinks zijn er goede alternatieven voor wegwerpplastic zoals CO2-neutrale koffiebekers, roerstokjes van bamboe en rietjes van papier.

De motie werd mede-ondertekend door Progressief Schiedam, D66, Fractie van Dijk, AOV, CDA, Fractie Post en SP. De motie werd aangenomen.

Ook werd de door GroenLinks opgestelde en ingediende motie voor het verbieden van het op- en loslaten van (wens)ballonnen in Schiedam aangenomen (mede-ingediend door PS, D66, Fractie van Dijk, AOV, CDA, SP).

Voorts werd de motie aangenomen waarin de partij vraagt om wijkbewoners (voor een deel) te betrekken bij de inzet van politie en Toezicht & Handhaving in hun wijk. Deze motie werd mede-ondertekend door DENK en PvdA.



Gerelateerd