Geen metropool-onderzoek naar vrij reizen

16-06-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - GroenLinks, Progressief Schiedam, Algemeen Ouderen Verbond en ChristenUnie-SGP hebben een motie ingediend over vrij reizen. Zij zouden graag een gemeente-overschrijdend onderzoek zien naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van vrij reizen voor alle 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag waarvan Schiedam deel uitmaakt. De motie werd met een duidelijke meerderheid verworpen.

De gemeente Schiedam staat op het punt vrij reizen voor minima in te voeren. In de metropoolregio bestaan verschillende soorten van vrij reizen voor verschillende doelgroepen. In het onderzoek zouden dan de volgende scenario's onderzocht kunnen worden:
- vrij reizen voor de minima;
- vrij reizen voor de 65-plussers;
- een combinatie hiervan;
- vrij reizen voor iedereen;
- bovenstaande opties maar dan alleen binnen de daluren.
Een kosten/baten-analyse is dan op de plaats. Enerzijds zijn er kosten aan vormen van vrij reizen. Anderzijds zijn er baten als toenemende mobiliteit, veiligheid, participatie, is er reductie van files, van parkeerdruk en van luchtvervuiling, heeft het effecten op de gezondheid en het welzijn en kan het de economie stimuleren.

Een van de indieners van de motie, Jeroen Ooijevaar, lichtte de motie toe en deed dit in dichtvorm, refererend aan het overlijden afgelopen zaterdag van 'drs P.', Heinz Polzer. Ooijevaar kreeg er de lachers mee op de hand, meer ook niet.
Polzer schreef het lied 'Veerpont' met daarin de bekende passage "En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer.
Heen en weer".Gerelateerd