Geen uitspraak Schiedam over slavernij

04-07-2018 Politiek Redactie

Burgemeester Lamers legde zaterdag een bloemstuk bij het slavernijmonument op de Lloydkade in Rotterdam; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM – Er komt geen uitspraak van de gemeenteraad waarin deze medeleven en berouw uitspreekt over het slavernijverleden van Nederland en een mogelijk Schiedams aandeel hierin. Wel wordt er na de zomer in de raad verder gesproken over de – Schiedamse kant – van slavernij.

Dat is de uitkomst van het debat gisteravond in de raad naar aanleiding van de bespreking van de Zomernota. Een gedachtewisseling die Denk in de woorden van Maarten Reuderink van de Ouderenpartij wist 'te framen (van een vertekenend kader voorzien -red.) met een discussie over – de omgang met – het Schiedamse slavernijverleden. Dit naar aanleiding van de aanwezigheid van burgemeester Cor Lamers bij de herdenking van Keti Koti afgelopen weekend in Rotterdam.

Nadat Denk door verschillende raadsleden en door Lamers was gevraagd de moties die de fractie had ingebracht aan te houden, zodat er na de zomer met rust over kan worden gepraat, was er kort na twaalven 's nachts een 'emotioneel' overleg tussen SP, Groen Links, D66 en Denk voor nodig om de nieuwkomer in de raad te laten concluderen dat het beter was de motie die vroeg om een verdiepend onderzoek naar het slavernijverleden van Schiedam en het publiceren van de resultaten hiervan, samen met wat er al over geschreven is, in te trekken. Deze motie werd gaande het debat door Denk voorgesteld.

Een tweede motie, die kort voor de vergadering werd ingebracht en die de raad vraagt 'medeleven en berouw' uit te spreken, wilde Denk coûte que coûte wel in stemming brengen. “We zijn van mening dat het een principekwestie is”, zo stelde Dogukan Ergin die namens Denk in deze het woord voerde.

Hij deed dat op een hartstochtelijke manier, die andere raadsleden tegen de haren streek. Zo merkte PS-fractievoorzitter Frans Hamerslag in een stemverklaring op dat hij 'Denk dankt' voor het aan de orde stellen van de omgang met slavernij in Schiedam, maar 'niet blij te zijn met de dwingende toon waarop dat gebeurt'. Ergin stelde onder meer de motie over het onderzoek (nummer 43 gisteravond en vanmorgen) aan te willen houden, op voorwaarde van twee toezeggingen: het agenderen van de slavernij en de Schiedamse rol erin na de zomer en het informeren van de raad over wat er al aan informatie beschikbaar is. Ergin ergerde zich aan het feit dat de raad 155 jaar na afschaffing van de slavernij nog steeds geen principieel standpunt durft in te nemen.

Ook Anouschka Biekman van D66 stelde – 'als nazaat van een tot slaaf gemaakte' – het 'een heel vervelend' debat te hebben gevonden. “Te belangrijk om om vijf voor twaalf tot stemming te dienen.” Wie van Schiedam een inclusieve samenleving wil maken, aldus Biekman, moet meer tijd en aandacht nemen.

Uiteindelijk stemden Biekman en Hamerslag tegen de motie. Partijgenoot John Maris van de laatste stemde voor, net als de fracties van SP, PvdA en Groen Links. Zodoende werd de motie werd verworpen.

Burgemeester Lamers had voordien aangegeven dat slavernij en de rol van de stad hierin het onderwerp wordt van de eerstvolgende Stadserfbijeenkomst na de zomer. Daar zal gemeentearchivaris Laurens Priester dan een presentatie houden en duidelijk worden wat er over de kwestie al bekend is. “Zodat we het kennisniveau in de raad gelijkschakelen.” Als onmisbare basis voor een inhoudelijke discussie.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date