Guido Antunes stopt als raadslid

13-02-2020 Politiek Redactie

Guido Antunes; foto: Groen Links


SCHIEDAM - Guido Antunes stopt als raadslid van Groen Links. Dat besluit maakte hij vanavond bekend.

Fractievoorzitter René Karens kent de beweegredenen van Antunes. Het raadswerk valt hem zwaar, omdat het veel tijd en energie vraagt, maar ook omdat het balanceren vergt, tussen staan voor je idealen en het sluiten van compromissen. "Guido geeft aan daar moeite mee te hebben en daarom zijn lidmaatschap van de gemeenteraad op te geven", aldus Karens, die de stap van Antunes 'een moedig besluit noemt'.

Gorzenaar Antunes heeft aangegeven buiten de raad voor Groen Links actief te blijven. De fractie zal als gevolg van zijn stap de portefeuilles verdelen tussen de andere fractieleden, zodra bekend is welke kandidaat de vrijgekomen zetel gaat innemen.Gerelateerd