Hoe zit het met verzwegen vermogen in Schiedam?

29-10-2018 Politiek Redactie


SCHIEDAM – De fractie van SLV in de Schiedamse gemeenteraad wil van B&W weten hoe vaak ontvangers van een uitkering van Stroomopwaarts vermogen in het buitenland hebben verzwegen.

Die vraag is actueel nadat het tv-programma Nieuwsuur vorige week een reportage bracht waaruit duidelijk werd dat er ontvangers van uitkeringen van 'de sociale dienst' en der Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn die ook eigenaar zijn van een vakantiewoning in het buitenland. En dat is vermogen.

SLV wil graag weten hoe vaak zich zo'n geval voor deed in de afgelopen drie jaar, sinds Stroomopwaarts werd gevormd. En in welke landen de uitkeringsontvangers een vermogen hadden.

Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om dit vermogen te achterhalen? Hoe vaak er een vermoeden van achtergehouden vermogen was en hoe vaak kon worden vastgesteld dat dit inderdaad het geval was en om welk vermogen het ging: banktegoeden, vakantiewoningen of tweede huizen of anderszins. En of er door de uitkeringsinstantie tegen kon worden opgetreden, bijvoorbeeld met het stoppen van een uitkering of het terugvorderen van eerder uitgekeerd geld. Wat waren redenen waarom maatregelen niet konden worden genomen?

Specifiek vraagt SLV zich ook af of situaties anders zijn – en voorkomen – waarin kinderen in het spel zijn. En hoe door Stroomopwaarts wordt omgegaan met meldingen van derden, zoals de belastingdienst. Trekken de drie Waterweg-steden dezelfde lijn?

En, zo vraagt SLV, als er op al deze vragen nog geen antwoord is te geven, wil het college dan meewerken om het benodigde inzicht daartoe wel te krijgen?

De afgelopen jaren zijn honderden ontvangers van een bijstandsuitkering van gemeenten of een aanvulling op de AOW van de SVB betrapt. Zij hadden verzwegen dat ze eigen vermogen in het buitenland hadden. Het verzwegen bezit loopt volgens Nieuwsuur in de tientallen miljoenen euro’s. Het vaakst werd in de afgelopen twee jaar in Nederland onderzoek naar vermogens gedaan in Turkije (625 keer), Marokko (154) en Suriname (130).Gerelateerd