Jaarverslag 2014 komt door de raad

07-07-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft zich gebogen over de Jaarstukken 2014. Deze hebben wat langer dan wenselijk op zich laten wachten. De jaarstukken zijn met algemene stemmen aangenomen. Wel waren er enkele stemverklaringen.

De stemverklaringen waren van de fracties Leefbaar Schiedam, ChristenUnie-SGP en Gemeente Belangen Schiedam. De manier waarop de lening aan het Stedelijk Museum is aangeleverd vorig jaar, zouden de fracties in toekomstige gevallen van soortgelijke aard graag anders zien, dat wil zeggen: vooraf met instemming van de raad.

De stukken zijn digitaal aangeleverd. Ook voor burgers zijn deze toegankelijk. Die toegankelijkheid zal nog nader verbeteren zodra de website van de gemeente Schiedam vernieuwd is; hieraan wordt gewerkt. Fractie Janssen stelde via een motie voor om vanaf volgend jaar de jaarstukken door middel van een open presentatie, zoals een Stadserf, aan de raadsleden en de Schiedamse burgers te presenteren. Ofwel, om dit 'live' te presenteren aan al diegenen die daar prijs op stellen. "Bij de huidige wijze van publicatie van de jaarstukken wordt slechts minimaal voldaan aan eisen van een open overheid, waardoor de Schiedamse burger nauwelijks kennis neemt van wat er ter uitvoering van de begroting in Schiedam is uitgevoerd", zo luidde de overweging van de Fractie Janssen. De motie werd ingetrokken, maar wel met de door de burgemeester uitgesproken toezegging dat over negen maanden, wanneer over de presentatie van de jaarstukken 2015 nagedacht gaat worden, een dergelijke openbare presentatie in de overwegingen wordt meegenomen.

Tijdens dezelfde vergadering van de raad werden bovendien het raadsvoorstel Kadernota 'Kom maar op! Bewegen en Sporten Schiedam' en het raadsvoorstel 'Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015' aangenomen. Dit waren beide hamerstukken. De Kadernota Grond werd aangenomen. Over dit voor Schiedam principiële en historische besluit schreven wij eerder deze avond.
'Grond in eigendom' is nu beleid. Opmerkelijk ook was dat de tweet die wij enkele minuten na het nemen van dit besluit hierover plaatsten, binnen enkele minuten door verschillende volgers (waaronder in de zaal aanwezige raadsleden) was geretweet, een voorbeeld van interactie tussen politiek en burger nieuwe stijl.Gerelateerd