Jeroen Ooijevaar gaat voor inzicht, duidelijkheid, samenhang en energie

11-07-2018 Politiek Ted Konings

Foto: gemeente Schiedam/Jan van der Ploeg


Het nieuwe Schiedamse college beleefde vorige week zijn eerst 'grote' politieke debat met de bespreking van de Zomernota. Wat staan de wethouders en de burgemeester voor, hoe zien zij de stad, wat zijn hun persoonlijke ambities in deze? Schiedam24 brengt de komende weken een serie portretten van de bestuurders van de stad. Vandaag: Jeroen Ooijevaar.

INTERVIEW - Jeroen Ooijevaar is een analytisch ingesteld mensen. Hij houdt er van zaken te doorgronden, verbanden te zien. Niet verwonderlijk, zoiets mag je van een onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek verwachten. Maar voor een wethouder soms wel eens een beetje lastig.

Want een wethouder, zoals die voor infrastructuur, openbare ruimte en recreatie, volksgezondheid, natuur, milieu en dierenwelzijn, diversiteit en inclusie, bestuurlijke vernieuwing en bedrijfsvoering (Ooijevaar dus), gaat over de grote lijnen. De wethouder namens Groen Links en Progressief Schiedam in het jonge college is er dan ook al voor gewaarschuwd: verlies je niet in je nieuwsgierigheid en ontleedlust.

Nog zo'n ervaring van de eerste maanden op de bestuursvleugel van het stadskantoor – al is die niet zo verrassend: alles hangt met alles samen. Moet je die verbanden natuurlijk wel willen zien. Met zijn karakter en portefeuille is dat Ooijvaar wel toevertrouwd.

Dat verklaart de grote betrokkenheid van Ooijevaar met Open Schiedam. Zoals het in het bestuursakkoord staat: “Uitgangspunt in de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke besluiten is dat inwoners en andere betrokkenen vroegtijdig invloed kunnen hebben. Hierin zijn goede stappen gezet. Om de (in de nota Open Schiedam) vastgestelde visie op een open bestuur werkelijkheid te laten worden, is bestuurlijke vernieuwing en openheid een centraal thema in de komende raadsperiode.”

In de woorden van Ooijevaar: “Hoe ga je als college om met de stad?” Zijn ideeën daarover zijn duidelijk: “Dat kan best nog wat transparanter en duidelijker.” Dus schrijf je als college dat in 2022 op minimaal vijftien procent van de Schiedamse daken zonnepanelen liggen, laat dan ook maar zien hoe je dat als gemeente probeert gedaan te krijgen.

Daarbij hoeft een gemeentebestuur niet verlegen te zijn, wat Ooijevaar betreft. “Laat maar zien waar je mee bezig bent.” En als de inspanningen succes hebben. Want veel moois blijft ook onder de korenmaat. Het belemmert dat iedereen in de stad echt meedoet, als je als overheid te bescheiden in de toren van het Stadserf blijft zitten. “Het bereik moet groter”, aldus Ooijevaar. Dus actief de burger opzoeken, vragen wat hij of zij wil, en informeren. Daarbij kan je het de mensen niet makkelijk genoeg maken. “Iedere Schiedammer vindt wat. Onze rol is het om te faciliteren dat ieder zijn inbreng heeft. Welke invloed kunnen mensen hebben? Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt? Het is zaak de stad nog meer te betrekken bij de besluitvorming.”

Dat de ambtenaren van Schiedam ook letterlijk uit hun toren komen lijkt daarom een reële stap die in de komende jaren genomen kan worden. Een onderzoek naar het verhuizen van de 500 tot 600 gemeente-ambtenaren met een kantoorbaan van de toren naar de voormalige ruimten van de bibliotheek aan de Stadserf loopt. Het kan de 'fysieke zichtbaarheid' van de mensen die werken aan de stad verbeteren, het werk van de gemeente 'meer naar buiten brengen'. Ook het werken op locatie, zoals ambtenaren doen op de Galatestraat, kan daaraan bijdragen.

Soms heeft neerkijken op de stad een voordeel. Dan zie je hoe 'ongelofelijk groen' Schiedam is. Wat dat betreft moet het haalbaar zijn om van Schiedam 'de groenste stad van Nederland' te maken. “Hoe groen Schiedam is zie je als je van boven op de stad uitkijkt, beneden zie je dat niet.” De singels in oost zorgen voor een groene structuur van de gemeentegrens met Rotterdam tot aan het centrum. Vanuit zuid – de Maasboulevard – naar het centrum is het niet veel anders, met het Volksbos en een steeds groenere Wilhelminahaven.

Maar dat het groen is, wil blijkbaar nog niet zeggen dat mensen dat zo ervaren. “Ons grootste doel is dat mensen het erkennen en ervaren.” Daarvoor is samenhang nodig, soms een kleine ingreep om een verbinding te trekken en zaken zichtbaarder te maken. Van de Plantage naar de Westvest bijvoorbeeld. Die brede samenhang moet er mede komen dankzij de nota Groen, waar Ooijevaar nu al aan werkt.

Een groen element in de stad waar het nog niet erg lekker mee loopt, is het sportdak Willem Alexander. Daar duikt volgens Ooijevaar steeds 'de bijna filosofische vraag' op: wat is een boom? Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de herplant van verdwenen bomen – vierduizend stuks – en stelt zich aan het herplantingsplan uit 2011 te houden. Maar daarin zijn de afspraken blijkbaar zo onduidelijk vastgelegd dat de rechter er aan te pas moet komen. “Dat hadden we wat fermer kunnen afspreken.” Ooijevaar pleit er nu voor dat Schiedam de zaak snel overneemt van RWS, zodat de stad de vergroening van de kunstwerken nodig voor de verlengde A4 snel in eigen hand kan nemen.

Vergroening van de stad betekent ook een duurzamer energieverbruik. Ooijevaar is er in zijn eigen woning aan de Eerste Tuinsingel druk mee bezig geweest. Aanstaande zaterdag stelt zijn gezin de woning open voor bezichtiging tijdens de Duurzame Huizenroute. Dat zal de komende jaren ook het zwaartepunt van zijn werk worden: de verduurzaming van het energieverbruik in de stad. De stad moet in 2040 energieneutraal zijn, het energieverbruik moet in 2022 tien procent lager zijn dan momenteel, er moeten twee windmolens komen op Vijfsluizen en Schiedam moet 'van gas-af'.

Wat dat laatste betreft heeft de stad grote baat bij de aanwezigheid van het warmteleiding, van het Europoortgebied naar Rotterdam-Centrum. Die leiding loopt ook nog eens 'door' de twee wijken met de meeste hoogbouw, Groenoord en Nieuwland. Volgens Ooijevaar kunnen met het warmtenet op basis van de leiding, vijfduizend woningen van het gas af worden gehaald, voor de kosten van vijfhonderd. Het is een 'mazzeltje' dat hard nodig is om de doelstellingen te halen, want er ligt heel veel werk.

Daarom moet onorthodox gedacht worden – en dan heb je aan Ooijevaar een goeie. “Hoe hard stroomt het water in de Schie?” Is er getijdestroom mogelijk in de havens van de stad? Kunnen we mini-waterkrachtcentrales bouwen in de rioolbuis? (de wethouder werkt juist op de dag van het interview aan het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan, dat om de zoveel jaar moet worden aangepast). “Kan er subsidie komen op groene daken?” Ideeën genoeg – en dat is maar goed ook, want Schiedam heeft ze nodig. Wat Ooijevaar betreft laat de stad zich niet leiden door wat mogelijk is nu – zoals het vorige college deed – maar veel meer op wat mogelijk is in 2030 of 2040. Anders worden de klimaatdoelstellingen van Parijs echt niet gehaald. “Tandje d'rbij!”Gerelateerd