John Witjes en Henk Lamphen 'toevallig' de beste kandidaten

26-05-2018 Politiek Kor Kegel

John Witjes solliciteerde naar zijn eigen functie en kwam als beste uit de bus

SCHIEDAM – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft het niet laten aankomen op een verdere aanvaring met het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO).
Weliswaar heeft het college de sollicitatieprocedure voor de Commissie Regionaal Overleg voor Rotterdam-The Hague Airport doorgezet, maar van de zeven kandidaten bleken niet geheel verrassend het zittende commissielid John Witjes en diens plaatsvervanger Henk Lamphen het meest geschikt.  

Het SOBO had meermaals laten weten het volste vertrouwen te hebben in Witjes en Lamphen als Schiedamse afgevaardigden naar de CRO-RTHA. Zelfs was het college verzocht af te zien van een sollicitatieprocedure en Witjs en Lamphen zonder meer voor herbenoeming voor te dragen.  

De CRO voor de luchthaven is een wettelijk verplichte commissie. In de commissie zitten, naast bewonersvertegenwoordigers, onder anderen vertegenwoordigers van de provincie Zuid - Holland, de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de luchthaven RTHA, Luchtverkeersleiding Nederland, milieuorganisaties en gebruikersorganisaties namens de grote en de kleine luchtvaart.  

De zittingstermijn van vier jaar zou voor John Witjes en zijn plaatsvervanger Henk Lamphen aflopen op dinsdag 12 juni aanstaande. Volgens het college van B & W van Schiedam werven Rotterdam en Lansingerland hun bewonersvertegenwoordigers via sollicitatieprocedure en daar wilde Schiedam op aansluiten omdat het een transparante procedure is en omdat de gekozen procedure dan voor de drie gemeenten gelijk is. Volgens het SOBO is dat niet zo, maar B & W zetten de sollicitatieprocedure door. Zeven Schiedammers reflecteerden op de vacature. Drie kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek en hieruit kwamen twee geschikte kandidaten naar voren: John Witjes en Henk Lamphen. De benoeming gaat in op 12 juni en is opnieuw voor een periode van vier jaar. De feitelijke benoeming wordt gedaan door de onafhankelijke voorzitter van de CRO-RTHA, Hans van der Vlist.
En zo is iedereen weer tevreden, zij het dat het SOBO het eerder dit jaar niet geheel netjes vond hoe Witjes en Lamphen voor hun inzet werden ‘bedankt’.