Kritische bewoners rond bouwplan BHG-laan krijgen nul op request

30-10-2018 Politiek Redactie

Drukte op de publieke tribune in de raadszaal met omwonenden van het nieuwbouwproject

SCHIEDAM – Grote woorden gebruikten de vijf bewoners van de Dirk Gerhardtstraat vanavond om de Schiedamse gemeenteraad duidelijk te maken dat zij zich als buren van een nieuwbouwproject niet gehoord voelen.

Een wethouder die gevoelig is voor krokodillentranen van een projectontwikkelaar; ook omdat hij zelf in de projectontwikkeling heeft gewerkt; die voor Sinterklaas speelt; marchanderen door het college om een ontwikkelaar tegemoet te komen. Een gemeenteambtenaar die wel zeer faciliterend is voor diezelfde ontwikkelaar. Een raad die er voor de bühne zit en uitvoert wat het college opdraagt – in plaats van andersom, zoals het in onze constitutie is bedoeld; die onjuist geïnformeerd wordt door B&W; die de burgers van de stad niet hoort.

De raad reageerde in zijn vergadering dan ook als door een wesp gestoken. Onno Spek van de VVD, die het opnam voor 'zijn' wethouder in kwestie Fahid Minhas: “Het beroep van de wethouder doet er niet toe.” Het bouwplan voor 36 woningen op de plek waar nu nog het kantoorgebouw staat dat laatstelijk door Seniorenwelzijn is gebruikt, valt binnen de afspraken die zijn gemaakt, aldus Spek. “Verwijzen naar toezeggingen van de wethouder gaat wel ver. Dat neigt naar laster. Ik stel voor dat de voorzitter in de toekomst ingrijpt bij zulke aantijgingen.”

Arjen Kuijn betrok de kritiek die door de bewoners werd geleverd op de 'subcommissie Zienswijze' waarin het bouwplan en de kritiek daarop van de omwonenden aan de orde kwam, vooral op zijn eigen functioneren. Hij kwam tot de conclusie dat hem geen blaam trof. “Naar eer en geweten stel ik dat in het verslag is vastgelegd wat besproken is.”

Frans Hamerslag van PS complimenteerde de bewoners met het feit dat ze 'zo gepassioneerd opkomen voor hun belangen'. “Mooi om te zien”, ook al liepen de bewoners twee weken geleden boos de commissievergadering uit. “Ook dat geeft de emotie aan.” Maar ook Hamerslag oefende kritiek op de argumentatie van de insprekers: “De insinuaties richting een oud-raadslid thans wethouder zijn zeer ongepast.”

Bij de raad overheerste het idee dat het plan toch vooral moet worden beoordeeld op zijn merites: dat er woningen worden gebouwd volgens 'een hoogwaardig binnenstedelijk bouwplan', aldus Christien Bruggeman namens AOV. “Het project voorziet in een woningbehoefte. Wij kiezen voor 36 gezinnen die daar prettig kunnen wonen.”

Zo steunde uiteindelijk alleen Robert Berns namens CU-SGP de bewoners tot in de uiterste consequentie die vanavond voorlag: de Verklaring van geen bedenkingen op het bouwplan. Hij was de enige die tegen deze verklaring stemde. “Ik zou graag het proces opnieuw willen doorlopen, met lessen die we geleerd hebben ook rondom de communicatie met burgers.”

Wethouder Fahid Minhas nam – nadat burgemeester Lamers hem had gezegd dat hij niet in hoefde te gaan op de insinuaties van de bewoners (“Een raadslid en een wethouder worden in een rol gekozen zonder last en ruggespraak; dat betekent dat de insinuatie dat er relaties zijn of toezeggingen, hier niet aan de orde is.”) – ook die lessen over communicatie als uitgangspunt.

“Hoe komt het dat bewoners het gevoel hebben gekregen dat er niet of onvoldoende met hen is gecommuniceerd? Hoe gaan we voorkomen dat het nog eens gebeurt? Want ik ben het er ook mee eens dat het totaal niet de bedoeling dat we bewoners zo ver op de kast jagen dat ze doorprocederen tot de Raad van State omdat ze ergens tegen zijn” – zoals de bewoners al eerder hadden aangegeven van plan te zijn.

Het antwoord op die vragen zoekt Minhas in het 'aan de voorkant een stedenbouwkundig kader moeten meegeven'. “We hebben een stedenbouwkundig visie op dit gebied en als we dit kader aan de voorkant hadden gepresenteerd dan was het voor de bewoners ook heel snel duidelijk geweest wat het kader is voor de invulling van dit gebied.” Dan wordt ook duidelijk waar de ruimte is om inspraak te leveren. “Dat is het verschil tussen communicatie en consensus.”
Gerelateerd