Lijsttrekkers verkiezingen PS in debat bij Omroep West

05-03-2019 Politiek Redactie/Omroep West

Lijsttrekkers in debat: (vlnr) Roos (FvD), Bakx (50-Plus), MInderhoud (LPZH), Celik (Denk), Van der Plaats (Code Oranje) en Van Noppen (Nida); foto: Omroep West

 
SCHIEDAM - De rol van de provincie moet niet overschat en niet onderschat worden. Dat concludeerden de lijsttrekkers van zes kleinere politieke partijen gisteren tijdens een debat bij Omroep West.

Volgens Metin Celik, lijsttrekker voor Denk bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart, is de provincie 'de enige bestuurslaag in Nederland met een open huishouding'. "Dat betekent dat de provincie zich overal in kan mengen en overal iets van kan vinden. Als je van buiten kijkt, oogt de provincie heel passief", aldus Celik, maar het belang van de provincie is desondanks groot. Zeker als het de rol oppakt die Denk de provincie gunt. "Denk wil dat de provincie zich gaat gedragen volgens de wet. En dat is die open huishouding gebruiken: gemeenten terechtwijzen als ze foute dingen doen en ingrijpen als de gemeente iets niet aankan." Daarvoor is volgens Celik een sterk bestuur nodig en dat is ook precies de reden om over twee weken te gaan stemmen, aldus Celik.

Ook Rob Roos, lijsttrekker voor Forum voor Democratie, vindt de provincie van belang, maar hij pleit voor nuance. "Ons idee is: als we naar de provincie gaan, gaan we het ook goed doen. Maar we willen de provincie niet belangrijker maken dan ze is. De provincie heeft een aantal belangrijke kerntaken. Dat is wat ze moet doen en wat ons betreft niet meer dan dat." Zonder focus bestaat het risico dat de provincie blijft groeien ' als een soort zelfrijzend bakmeel', aldus Roos.

Het risico bestaat dat de Provinciale Statenverkiezingen amper over Zuid-Holland gaan, maar vooral worden gekleurd door Haagse besognes. "De verkiezingen hebben zeker een landelijk tintje", gaf Willem Bakx van 50-Plus toe. "Maar de provincie gaat mij aan het hart. Ik vind dat de prioriteit echt bij provincie ligt."

De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Politiek Den Haag ziet de Statenverkiezingen daarom als een tussentijdse evaluatie van het kabinet-Rutte III. 50-Plus, Denk en Forum voor Democratie doen niet alleen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen om het kabinet-Rutte te breken, zo spraken Celik, Roos en Bakx tijdens het radiodebat. Dat neemt niet weg dat zij in de Eerste Kamer zo groot mogelijk willen worden om het kabinet het vuur aan de schenen te kunnen leggen waar gewenst.

Ook de lijsttrekkers van Nida, Code Oranje en Lokale Partijen Zuid-Holland deden mee aan het debat in Studio Haagsche Bluf. Volgens Bas van Noppen namens NIda staat de rol van de provincie als middenlaag in het landsbestuur onder druk. "Zo heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de aanbesteding van het openbaar vervoer in deze regio overgenomen. We hadden daar juist heel graag over mee willen praten op een democratische manier." Van Noppen stelde het 'een goed idee' te vinden als de provincie die vervoersautoriteit weer terugkrijgt.

Tijdens het debat ging het ook over de woningvoorraad in Zuid-Holland. In de provincie moeten er honderdduizend woningen bijgebouwd worden. Dat worden een heidens karwei. Bakx stelde voor om meer parkeergarages onder huizen te bouwen. Daardoor wordt het straatbeeld fraaier en ontstaat er meer ruimte. Van Noppen wil juist de hoogte in. "Met name rond ov-knooppunten." Hij kreeg in die mening steun van Roos.

Volgens Celikheeft Zuid-Holland 'te veel dure woningen'. Hij pleit daarom voor de bouw van 'alleen sociale huurwoningen en middeldure woningen'. Minderhoud, lijsttrekker van Lokale Partijen Zuid-Holland is het zaak om 'een mix van alle woningen' te realiseren. Schiedammer Lucien van der Plaats van Code Oranje hoorde het allemaal aan en concludeerde: "Dit is oude politiek. Alle kennis om dit probleem op te lossen zit in de samenleving." Waar ieder het rond dit thema wel over eens was is dat er moet flink gebouwd moet worden én dat er niet in het groen gebouwd mag worden.

De komende maandagen brengt Omroep West meer verkiezingsdebatten. Het debat van gisteren is hier terug te luisteren.