‘Respectloze gemeenteraadsleden overschrijden regels van fatsoen’

09-06-2020 Politiek Kor Kegel

De drie wethouders en Curfs als de vier meest rechtse mensen op deze foto uit januari vorig jaar


SCHIEDAM – De drie wethouders voor werk en inkomen van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vinden dat gemeenteraadsleden de fatsoennormen hebben overtreden. Dat gebeurde toen er gesproken werd over medewerkers van Stroomopwaarts. 'Stop daarmee' was kort en goed de boodschap die de wethouders per mail aan de raadsleden overbrachten.   

Gisteren berichtte Vlaardingen24 dat het Vlaardingse raadslid Tim Thiel van de Fractie Boers vindt dat de directeur van Stroomopwaarts een salarisverhoging uit 2017 moet inleveren. Daarbij zou directeur Desiree Curfs ook haar nevenfuncties op moeten geven. Het waren met name deze opmerkingen waar de wethouders over vallen.

De toonzetting van de kritiek op Curfs is als lasterlijk te omschrijven, vinden de drie wethouders. Die vormen samen het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts. De opmerkingen uit de raad zorgden voor negatieve publiciteit, maar hun benadering was ook respectloos, aldus de drie. “Een onwenselijke benadering die het dagelijks bestuur niet acceptabel acht en waar het dagelijks bestuur uitdrukkelijk stelling tegen neemt”, staat in de brief die gisteren op de lijst van ingekomen stukken van de Schiedamse gemeenteraad werd geplaatst.

Onder de brief staat de naam van de voorzitter, de Schiedamse wethouder Marcel Bregman, maar vanwege zijn afwezigheid is de brief ondertekend door Bart de Leede, in Vlaardingen wethouder voor participatiebeleid en armoede, waar werk en inkomen onder valt. De betrokken wethouder van Maassluis is Sjoerd Kuiper. In hun rol als dagelijks bestuur zijn ze werkgever van alle medewerkers van Stroomopwaarts.

Het dagelijks bestuur vindt dat het geen pas geeft dat volksvertegenwoordigers zich rechtstreeks wenden tot medewerkers van het participatiebedrijf. “Essentieel onderdeel van onze democratische rechtstaat” is volgens het bestuur dat raadsleden zich richten tot de politiek verantwoordelijken en niet tot individuele medewerkers.

De wethouders doen een beroep op de bewuste raadsleden om hun verantwoordelijkheid op een juiste wijze in te vullen. Als leden van een gemeenteraad met een controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol behoren de raadsleden zich te verstaan met het college van burgemeester en wethouders of tot de wethouders, maar ze hebben niet ambtenaren of uitvoerende medewerkers van een Gemeenschappelijke Regeling als Stroomopwaarts lastig te vallen.

Het dagelijks bestuur noemt geen namen, maar heeft wellicht in Schiedam ook raadslid Maarten Reuderink van de Ouderenpartij Schiedam in gedachten. Hij liet zich eerder snerend uit naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Berenschot en stelde ook schriftelijke vragen over het inkomen en nevenfuncties van directeur Curfs. B&W van Schiedam namen eveneens afstand van die benadering.Gerelateerd