Mogelijk 'XL-stembureaus' in Schiedam

11-11-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam overwegen de inrichting van een of meer zogenaamde ‘XL-stembureaus’ in de stad tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Dit bleek tijdens de begrotingsbehandeling in de raad gisteravond.

Het kabinet gaf onlangs aan de verkiezingen te willen uitsmeren over meer dagen dan alleen de 17de maart die ervoor gepland staat. Door al om maandag en dinsdag voor die bewuste woensdag (een deel van) de stemlokalen open te stellen wordt de toeloop verkleind, wat beter past bij het betrachten van voldoende Coronavoorzichtigheid.

John van Sliedregt van D66 vroeg het college om het mogelijk was in Schiedam ‘iets meer’ dan dat te doen, bijvoorbeeld meer stembureaus in te richten. Burgemeester Cor Lamers gaf daarop aan dat dit ‘een probleem is’. In plaats van meer zijn er mogelijk minder stembureaus beschikbaar. “Want diverse stembureaus, ik denk dat het ongeveer een kwart tot een derde is van de huidige stembureaus die we kennen, kunnen wij door de Coronamaatregelen niet meer inzetten.” Het gaat om bureaus in verpleeg- en verzorgingshuizen en in scholen, die vanwege hygiënische maatregelen waarschijnlijk niet beschikbaar zijn.

“Tenzij het kabinet besluit om op verkiezingsdag collectief de scholen vrij te geven, dat is nog een optie”, aldus Lamers. Maar behalve de locatie wordt het ook zaak om de bemanning van de stembureaus op orde te krijgen, wellicht drie dagen lang. B&W kijkt daarom ‘nu heel concreet’ naar de mogelijkheden voor extra grote stemlokalen, in tijdelijke accommodaties. Bureaus die, aldus Lamers, ‘honderdvijftig procent Coronaproof zijn’. “Misschien worden het zelfs wel twee of drie stembureaus in één locatie, om verkeersstromen beter te begeleiden.”

Wellicht, zo stelde Lamers, geeft aan ander plan vanuit Den Haag, lucht: het kabinet heeft ook aangekondigd briefstemmen voor 70-plussers te gaan introduceren. Schiedam gaat daar graag in mee, maar gaat graag een stap verder, aldus de burgemeester. “Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de groep van veertig grote steden gaan wij er voor pleiten om dat briefstemmen all over te introduceren. Het is gebleken dat je dat op vrij betrouwbare wijze kunt introduceren – ook al is niet iedereen het daarover eens. Wij vinden het gepast dat ook 70-min aan het briefstemmen mee kan doen.” Dat zou de druk op de bureaus dus ook kunnen verminderen. Lamers kondigde een plan van aanpak hierover aan.Gerelateerd