Motie 'Stop met beboeten bewoners voor aanbieden PMD-kliko'

02-07-2019 Politiek Redactie

Maarten Reuderink

SCHIEDAM - OuderenPartij Schiedam komt met een motie waarin deze partij de gemeente vraagt direct te stoppen met het beboeten van inwoners van Woudhoek, Ringvaart en Vogelbuurt voor het verkeerd aanbieden van vuil in de container voor plastic, metaal en drankpakken ofwel de PMD-kliko en met een meer passend sanctiebeleid te komen.

De 'Motie Stop met beboeten bewoners Woudhoek, Ringvaart en Vogelbuurt' is als volgt:
"De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen op 2 juli 2019,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
- Het draagvlak voor de milieumaatregelen van dit college in de stad toch al niet erg groot is;
- Het rechtsgevoel van de inwoners van Schiedam erg wordt geschaad als in de ene wijk actief wordt gehandhaafd en boetes van 155 euro worden uitgedeeld bij het verkeerd aanbieden van vuil en in andere wijkende wijken grootschalig wangedrag wordt beloond met een extra ophaalronde;
overwegende dat:
- De indieners de vraag nog open hebben staan hoe dit zo heeft kunnen komen, maar dat ook als de raad (inclusief de indieners) dit had kunnen weten en heeft zitten slapen, datgeen nooit een reden kan zijn om de inwoners van Schiedam daar de dupe van te laten zijn; 
- Een boete van 155 euro voor het verkeerd aanbieden van huisvuil in (!) een container niet als redelijk wordt ervaren;
- De Gemeente Schiedam in tegenstelling tot andere gemeentes toch al een minder vriendelijk systeem van afvalscheiding hanteert;
verzoekt het college:
- Per direct te stoppen met het beboeten van inwoners van Woudhoek, Ringvaart en Vogelbuurt en met een meer passend sanctiebeleid te komen.
en gaat over tot de orde van de dag

OuderenPartij Schiedam
Maarten Reuderink"