Motie Provinciale Staten vóór vestiging Decathlon op Harga

03-07-2019 Politiek Redactie

Lid Provinciale Staten René van Hemert (VVD)

DEN HAAG/SCHIEDAM - René van Hemert (VVD) van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft een motie ingediend vóór ontheffing tot het vestigen van Decathlon in Schiedam. De motie is met 28 stemmen nipt aangenomen.

De Provincie Zuid-Holland is tegen een Decathlon op Harga. Raad van State heeft de provincie gedwongen een ruime heroverweging te maken. Echter ook na deze opgelegde ruime heroverweging blijft het dagelijks bestuur van de provincie - Gedeputeerde Staten - tegen vestiging en weigert het de voor vestiging benodigde ontheffing te verlenen. 

Door de aangenomen motie van de VVD dient de gedeputeerde mevrouw Adri Bom (CDA) deze wens tot het geven van ontheffing nu mee te nemen in haar besluitvorming.

Ook was een motie ingediend voor het geven van ontheffing voor een mega-Decathlon in Den Haag. Deze motie heeft het niet gehaald. Gerelateerd