Nieuwe hoogheemraden Delfland bekend

10-05-2019 Politiek Redactie


SCHIEDAM - Peter Ouwendijk, Ruud Egas, Marcel Belt en Manita Koop zijn de komende vier jaar de hoogheemraden van Delfland.

Samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt vormen de vier het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Hun taak wordt uitvoering te geven aan het bestuursakkoord 'Iedereen aan de slag voor water'. Dit akkoord sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen op 20 maart.

Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. Op 20 mei zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. Dan zal ook de precieze portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt. Grofweg is deze als volgt:
- Peter Ouwendijk, Hoogheemraad voor Financiën
- Ruud Egas, Hoogheemraad voor Waterketen
- Marcel Belt, Hoogheemraad voor Waterkwaliteit
- Manita Koop, Hoogheemraad voor Watersysteem
en Piet-Hein Daverveldt als dijkgraaf.

Het college zegt zich te hebben voorgenomen om te kiezen voor verbindend samenwerken en een open bestuursstijl voor de komende periode. Daarbij wil het bestuur werken aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, waarbij de Verenigde Vergadering meer ruimte krijgt voor inhoudelijke sturing. Bijvoorbeeld door te werken met het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) bij de politieke besluitvorming, maar ook door het voorzitterschap van de commissies in handen te leggen van leden van de Verenigde Vergadering.Gerelateerd