Ondernemers gevraagd om kortere vrachtwagens

07-12-2017 Politiek Kor Kegel

Ondernemers gevraagd om kortere vrachtwagens

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur zal de ondernemers op het Stationsplein en in het stationsgebouw nogmaals vragen om kortere vrachtwagens te gebruiken. “Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal een lengtebeperking voor voertuigen worden ingesteld voor de laad- en loszones”, schrijft het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen van René Janssen, raadslid van de fractie-Janssen.

Het college laat nadrukkelijk weten dat het niet zo is dat de gemeente alleen maar luistert en niets doet. Maar de ondernemers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid, zegt het college. Als ze zelf niet meewerken aan het voorkomen van verkeersoverlast, dan zal de gemeente het afdwingen.

Er zijn dagelijks onveilige situaties, omdat lange vrachtwagens bij het keren eerst achteruit moeten rijden op de Professor Kamerlingh Onneslaan. Bovendien klagen ondernemers dat het vrachtverkeer het zicht op hun winkels wegneemt. Daarom was René Jansen op dinsdag 14 november in de pen geklommen. Hij wilde weten of het college van burgemeester en wethouders het ermee eens is dat het ondernemers wel mogelijk gemaakt moet worden om te ondernemen. En hij vroeg waarom dat dan niet gebeurt.

“Deze perceptie is niet juist”, antwoordt het college. “De laad- en loszone aan de oostzijde van het Stationsplein is op verzoek van ondernemers aan het station ingericht. Deze laad- en loszone kan gebruikt worden door alle ondernemers op het Stationsplein en in het station. Door de afdeling Toezicht en Handhaving wordt toegezien op het juist gebruik van de laad- en loszone en is regelmatig opgetreden tegen bestuurders die daar stonden, maar niet aan het laden of lossen waren.”

En voorts: “Naar aanleiding van de klachten en het constateren van de onwenselijke situatie met het keren van lange vrachtwagens, is contact geweest met de stationsmanager van NS, de verhuurder van de winkelruimtes in de hal van het station. Albert Heijn is (door Toezicht & Handhaving - red.) verzocht om de wijze van bevoorrading te herzien en met kleinere vrachtauto’s te komen.”

Ook andere ondernemers hebben het verzoek gekregen om de bevoorrading uit te voeren met kortere voertuigen. “De gemeente neemt daar waar mogelijk belemmeringen voor ondernemers weg”, zegt het college. “We gaan daarbij wel uit van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en andere belanghebbenden.”

Het college onderkent de betekenis van het Stationsplein als belangrijke entree van Schiedarn. “Wij willen daarom hinder van laden en lossen van vrachtwagens zo veel mogelijk beperken. Dat geldt ook ten aanzien van het keren van grote vrachtwagens op de Professor Kamerlingh Onneslaan, dat als hinderlijk en onveilig wordt beoordeeld. In goed overleg met de betrokken ondernemers willen wij deze problematiek oplossen.”

Reacties
Bedrijven Alle bedrijven »


Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date