Patricia van Aaken mag én wethouder én raadslid zijn

02-04-2018 Politiek Kor Kegel

Patricia van Aaken leidt de CDA-fractie terwijl ze nog (even?) wethouder is

SCHIEDAM – Tot 2002 waren wethouders tevens lid van de gemeenteraad. Toen kwam de dualisering in het gemeentebestuur. Net zoals ministers geen lid van de Tweede Kamer kunnen zijn, waren wethouders toen geen lid meer van de gemeenteraad. Maar CDA-wethouder Patricia van Aaken verkeert nu in de exclusieve situatie dat ze wel enige tijd beide functies mag combineren. Ze mag én wethouder én gemeenteraadslid zijn.  

De zittende wethouder is namelijk als CDA-lijsttrekker bij de raadsverkiezingen van vorige week woensdag gekozen tot raadslid. De Gemeentewet maakt het mogelijk dat in de overgangsperiode tot de vorming van een nieuw college van B & W, een zittend wethouder ook raadslid mag zijn.  

Dat geldt niet voor de andere zittende wethouders. Marcel Houtkamp (D66), Mario Stam (PvdA) en Alexander van Steenderen (SP) zijn niet opnieuw verkozen in de Schiedamse gemeenteraad. Nathalie Gouweleeuw (VVD) behaalde wel voldoende voorkeursstemmen, maar met dank voor de steunbetuigingen bedankte zij voor de eer om in de gemeenteraad plaats te nemen. De uitzonderingspositie van Patricia van Aaken geldt dus niet voor Nathalie Gouweleeuw.  

Burgemeester Cor Lamers zei donderdag bij de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden dat hun gemiddelde leeftijd 45,4 jaar is. “Ietsje ouder dan de vorige periode, toen was de gemiddelde leeftijd 44,06 jaar”, zei Lamers. Het jongste nieuwe raadslid is Tom Janssen (19) van de VVD. Het oudste raadslid is Cock de Jong (69) van het AOV.  

Er hebben 23 mannen zitting in de raad, tegenover 12 vrouwen. Dat is een verhouding van 66 tegenover 34 procent. De vorige periode was die verhouding 71 tegenover 29 procent. Er zijn even veel vrouwelijke fractievoorzitters: drie. Petra Zwang (PvdA) en Catelijne de Groot (AOV) keren in die functie terug, Gerrie de Bel-van Touw (Leefbaar Schiedam) is uit de gemeenteraad verdwenen, maar Patricia van Aaken leidt nu de CDA-fractie in afwachting van de coalitiebesprekingen en of ze mogelijk haar wethouderschap kan continueren.
De gekozen raadsleden komen verspreid uit de stad, maar wijk Nieuwland is koploper met acht raadsleden. Uit Kethel komt er maar eentje.

Burgemeester Lamers: “De kiezer heeft altijd gelijk en zijn of haar keuze moet worden gerespecteerd. Zo komen wij tot deze samenstelling van volksvertegenwoordiging. Dat is, zeker voor diegenen die ongewild afscheid hebben moeten nemen van hun raadslidmaatschap, niet altijd leuk. Zeker als het krachtenveld door elkaar wordt geschud. En dat is ook bij deze verkiezingen gebeurd. Er zijn daarom ook weer veel nieuwe raadsleden: achttien, naast de zeventien die ook in de vorige periode in de raad zaten.”Gerelateerd