PvdA Schiedam: bevries Schiedamse huren

14-06-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM - De Schiedamse PvdA wil dat de huren in de stad tijdelijk 'bevroren' worden. Die huurverhogingsstop zou zowel voor de sociale als de particuliere sector moeten gelden.

De raadsfractie wil daarom van B&W weten of wethouder Fahid Minhas bereid is om met Woonplus het gesprek aan te gaan over het gelijkhouden van de huren per 1 juli, het moment dat jaarlijks de huren tegen het licht worden gehouden - en verhoogd.

Volgens de PvdA maken veel Schiedammers moeilijke tijden door, met veel ontslagen, waarin het MKB en zelfstandigen worstelen om overeind te blijven. En met 'Schiedammers die ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus'. Daarom moet de lokale overheid er alles aan doen om de pijn voor deze groep te verzachten, aldus de socialisten. "Immers, alle beetjes helpen. Dit geldt zeer zeker ook voor Schiedammers die in huurwoningen wonen waarvan de prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen." De fractie stelt dat zo'n tijdelijke bevriezing van de huurprijzen 'veel Schiedammers zou kunnen helpen bij het doorkomen van deze moeilijke tijd'.

De PvdA komt met de vragen tegen de achtergrond van een dispuut in Den Haag, waar minister Kasja Ollongren (D66) weigert een motie van de Eerste Kamer uit te voeren en een landelijke ban op huurverhogingen in te stellen. Ollongren wil haar inzet beperken tot het instellen van regelingen waar huurders die echt in financiële nood verkeren een beroep op kunnen doen. Afgelopen week werd de minister er door de kamer aan herinnerd dat zij nog geen actie op te ondernemen op de motie - Ollongren lijkt voet bij stuk te houden en Tiny Kox, SP-fractievoorztter in de Eerste Kamer liet al blijken hier geen genoegen mee te nemen. De minister kan volgens hem niet anders doen dan de motie uitvoeren. De senaat kan een motie van afkeuring of wantrouwen indienen tegen de minister als de zaak op de spits wordt gedreven.

De PvdA Schiedam is ook benieuwd of en hoeveel gevallen van huurders er in de stad zijn die hebben laten merken moeite hebben om hun huur te voldoen. En, zo vraagt Bilal Bardi zich namens de fractie af: "Wat doet het college nu al naast de generieke steunregelingen van het rijk, om de woonlasten voor deze groep Schiedammers te verlagen?"Gerelateerd