Raad akkoord met transitiemanager voor Stedelijk

16-06-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt een transitiemanager. Deze aan te stellen interimmer moet in een half jaar uitvoering geven aan het het actieplan voor het gezondmaken van dit museum. Het aantal betalende bezoekers moet fors omhoog. Er moeten nieuwe sponsors worden gevonden. De personeelslasten moeten omlaag. De samenwerking tussen musea moet beter.
Na een intensief debat, waarin twee amendementen werden ingediend maar niet werden aangenomen, werd het voorstel van het college na een hoofdelijke stemming aangenomen door de gemeenteraad met achttien stemmen voor en zestien stemmen tegen.

Wethouder Marcel Houtkamp dankte de raad voor het waardevolle debat dat vorige week in de commissie over het museum is gehouden, en dat het college van burgemeester en wethouders op het spoor zette van het aanstellen van een transitiemanager. In eerste instantie was B&W van plan het management van het museum te verplichten over belangrijke besluiten te overleggen met het college. "Het debat in de commissie was een aanzet tot nadenken", aldus Houtkamp. De raad sprak vorige week zijn zorg uit over een college dat verantwoordelijk zou worden voor de gang van zaken in het museum. Terwijl er zeven jaar geleden bij de verzelfstandiging van het stedelijk, nu juist voor gekozen was om de gemeente in een regierol te plaatsen. Het gemeentebestuur moest nu juist niet op de stoel van het management of de raad van toezicht van het museum zitten. Maar ja, hoe dan te voorkomen dat er nog meer gemeenschapsgeld in het museum-in-problemen zou verdwijnen?

Een deel van de raad sprak in het debat vanavond uit zich zorgen te maken over de spagaat waarin de transitiemanager terecht kan komen, omdat hij of zij verantwoording af moet leggen aan zowel de raad van toezicht als het gemeentebestuur. Houtkamp weerlegde deze vrees: het is volgens hem de raad van toezicht aan wie de manager verantwoording schuldig is. Het gemeentebestuur stuurt slechts via het actieplan, dat door het museum wordt opgesteld, maar waaraan de politiek zijn fiat moet geven.

Andreas Rose van Gemeentebelangen Schiedam was ook beducht voor twee kapiteins die het schip van het museum zouden bemannen, met een nieuwe manager en directeur Diana Wind. Ook hier was het antwoord van de wethouder dat het actieplan richtinggevend is.

Het debat ontspon zich ook over een amendement van de 'oppositiepartijen' waarin werd gesteld de toekenning van een bedrag van 1,2 miljoen euro voor vijf jaar, gefaseerd ter beschikking te stellen, na de nodige waarborgen. Houtkamp noemde dit 'geen begaanbare weg'. "We hebben er goed over nagedacht en willen het museum een aantal jaren in staat stellen om de transformatie te maken. Keer op keer verantwoording moeten afleggen werkt vertragend en is niet goed voor de totstandkoming van het partnerschapscenario." Dat dit scenario uit de verschillende mogelijke toekomstrollen voor het museum de meest wenselijk was, bleek vorige week al in de commissievergadering. 

Het CDA steunde als coalitiepartij het amendement van een brede coalitie van oppositiepartijen niet, maar kwam met een eigen wijzigingsvoorstel op het collegevoorstel. Daarin stelt de partij voor om de extra middelen die nu ter beschikking worden gesteld, terug te verdienen door een verlaging van de subsidie op het museum in de komende jaren. Het CDA-voorstel kreeg geen steun van andere fracties, maar Houtkamp liet weten wel mogelijkheden te zien om bijvoorbeeld 50.000 euro jaarlijks te bezuinigen op het budget. En dat zou ook zo maar 75.000 kunnen worden.

Andere fracties was dit nog te min. GBS vindt 1,5 miljoen aan salariskosten dusdanig hoog dat niet anders dan bezuinigd kan worden. Maar de VVD stelde bij monde van woordvoerder Ad Mostert dat het ook zou kunnen zijn dat het totaal museumbudget van 2,2 miljoen euro te laag is, juist omdat al 1,5 miljoen in salarissen gaat zitten. Er zou jaarlijks maar twee ton overblijven voor het organiseren van tentoonstellingen. Een bedrag dat aangevuld kan worden en ook wordt door specifieke sponsoring van exposities.

Wat de kosten voor de transitiemanager zullen worden, daarover kon Houtkamp nog niets zeggen. Ze zullen door de gemeente worden gedragen.
Gerelateerd