Raad stelt nieuwe huisvestingsverordening vast

03-07-2020 Politiek Redactie

Foto: Louise Melchers

SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft als huisvestingsverordening vastgesteld de 'Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020'. Vandaag heeft de gemeente Schiedam dit besluit gepubliceerd.

Gezien de schaarste van woonruimte in de regio is het noodzakelijk om beschikbaar komende woonruimte evenwichtig, rechtvaardig, doelmatig en transparant te verdelen. Het gaat om woningen beneden de huurprijsgrens. Op hoofdpunten komt de verordening erop neer dat corporaties woonruimte te huur aanbieden via openbaar aanbod. Het openbaar aanbod wordt gedaan via een zogenoemd aanbodinstrument. Er zijn enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld urgentie) waarbij buiten het openbaar aanbod om een directe aanbieding gedaan mag worden door een corporatie.

Het aanbodinstrument voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:
a. het is gebruiksvriendelijk en toegankelijk,
b. het biedt woningzoekenden de mogelijkheid hun belangstelling kenbaar te maken op de door corporaties te huur aangeboden woonruimte,
c. het informeert woningzoekenden op uniforme en transparante wijze over de op grond van het toepasselijke bemiddelingsmodel geldende volgorde, waarin de woningzoekenden die hun belangstelling voor de woonruimte kenbaar hebben gemaakt, voor de huur in aanmerking komen en
d. het informeert woningzoekenden op uniforme en transparante wijze over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor huur van de aangeboden woonruimten.

Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning woonruimte onder de huurprijsgrens in gebruik te nemen voor bewoning. Ook is het verboden om deze woonruimte in gebruik te geven voor bewoning aan een persoon die niet beschikt over een huisvestingsvergunning.

Onder deze link kun je de complete verordening lezen.



Gerelateerd