Rekenkamercommisssie wil besloten vergaderen

27-01-2018 Politiek Kor Kegel

De rekenkamercommissie, met Van Deursen in het midden

SCHIEDAM – De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen wil voortaan achter gesloten deuren vergaderen. In de verordening uit 2015 staat de bepaling dat de commissie als regel in het openbaar vergadert, maar dat levert praktische bezwaren op, blijkt uit een verzoek van voorzitter William van Deursen aan de twee betrokken gemeenteraden.

Een vast agendapunt in de vergaderingen is de bespreking van de lopende onderzoeken die de Rekenkamercommissie uitvoert. Maar de bevindingen van een onderzoek zijn dan nog niet openbaar en het kan zijn dat publiek, dat er niet bij betrokken is, dan eerder informatie krijgt dan degenen die wel met het onderzoek te maken hebben. Dat vindt de commissie onwenselijk en daarom zou in elk geval dit punt in beslotenheid moeten worden behandeld. In de notulen wordt daarmee rekening gehouden. Omdat er echter sporadisch publiek is bij een vergadering, vindt Van Deursen het aan te bevelen om dan de hele vergadering maar besloten te verklaren.

“Er kan dan vrijuit worden gesproken, zonder rekening te hoeven houden met wat wel en wat niet in de openbaarheid kan worden gebracht. Hierdoor kan het onderzoek op een integere wijze worden uitgevoerd. Bij de meeste rekenkamer(commissie)s is besloten vergaderen de regel”, aldus Van Deursen.

De verordening moet dan wel worden aangepast, is het verzoek aan de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen.

Nu nog worden de vergaderingen aangekondigd via de websites van de gemeenten en opgenomen in Notudoc en aangekondigd via de lokale pers en Twitter. Of dat dan nog zinvol is, blijkt niet uit het verzoek van de commissie. En of de notulen dan ook geheim moeten blijven voor wat betreft al het besprokene, daar zullen oplettende raadsleden wel naar vragen.