Schiedam geeft volgend jaar 291 miljoen euro uit

29-09-2016 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De begroting 2017 van de stad staat in het teken van 'sociale stijging' van Schiedammers en een sterkere economische ontwikkeling van de stad. Andere sturende uitgangspunten zijn 'meer gebruikmaken van burgerkracht', meer gezonde Schiedammers en een betere, laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning.

De Schiedamse begroting voor komend jaar krijgt als thema mee ‘En nú doorzetten’. Deze heeft een omvang van ruim 291 miljoen euro. Het college stelt de raad onder meer voor drie miljoen euro uit te trekken voor het slopen van oude woningen en de vervanging door nieuwe. Een goede mix van goedkope, middeldure en dure woningen moet leiden tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daar voor moet er een eind gemaakt worden aan de onevenredige instroom van lagere inkomensgroepen in, en het vertrek van mensen met een midden- en hoger inkomen uit Schiedam. Dat kan op de langere termijn de druk op de sociale voorzieningen verminderen.

Wethouder Nathalie Gouweleeuw: “Doorzetten betekent dat we afmaken wat in gang is gezet én dat we nú ruimte maken voor de belangrijkste opgaven van Schiedam. We brengen in kaart welke ontwikkelingen er aankomen. En hoe we financiële ruimte vrijmaken om daar goed op in te spelen.”

Met de Zomernota 2017 presenteerden burgemeester en wethouders in juni de plannen voor het volgende jaar. Het college gaf toen al aan dat nu het kantelmoment is om Schiedam naar een bestendige toekomst te leiden en te zorgen dat de stad goed in balans blijft. Aanleiding was de jaarlijkse monitor van de gemeente, die inzicht gaf in de belangrijkste opgaven. Gebrek aan de mogelijkheden voor het maken van een 'wooncarrière' was een van de hinderpalen voor een goede sociaal-economische ontwikkeling van de stad.

Ook stelt het college voor te investeren in een vitalere binnenstad, de ontwikkeling van een duurzame en innovatieve haven en een duurzamere en gezondere leefomgeving. Het bestuur zet verder in op een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven en een sterker imago van Schiedam.

De moties die de gemeenteraad bij de vaststelling van de Zomernota 2017 aannam, zijn in de begroting uitgewerkt. Zo wordt de hondenbelasting in 2017 en 2018 verlaagd.Gerelateerd