'Schiedam in beweging' uit de startblokken

28-05-2015 Politiek Redactie

Gebak voor raad en publiek, omdat - aldus de burgemeester - de stad een goede beoordeling van 3FM heeft gekregen, maar in een nek-aan-nekrace net niet gekozen is om in 2016 gaststad te zijn voor het Glazen Huis (al gaan de verhalen dat 3FM Breda zelf heeft benaderd ...); en ook een beetje omdat hij vorige week jarig was. Uiteindelijk was een feestelijk tintje ook op zijn plaats voor de wethouders die hun grootschalige plan bekrachtigd zagen.

SCHIEDAM - Met grote meerderheid is het raadsvoorstel 'Uitvoering Schiedam in beweging, fase 1' woensdagavond door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee is het definitief geworden dat er een sportpark komt op het dak van de A4, dat er een grootscheepse verhuizing van sportclubs komt op sportpark Harga - waaronder de bouw van een nieuw hockeycomplex voor de toekomstige fusieclub van Spirit en Asvion - en dat er huizen in het midden- en hogere segment gebouwd zullen worden in Harga en op de huidige velden van VK Kethel Spaland.

Dit betekent het voorstel nog meer. Voor het zover was dat het voorstel aangenomen kon worden, moest er eerst een motie behandeld worden. GroenLinks en Progressief Schiedam hadden in die motie aan het college gevraagd om met een gedegen risicoanalyse te komen van het raadsvoorstel, omdat "het voorliggende raadsvoorstel een andere voorfinancieringsstructuur heeft dan in eerdere raadsvoorstellen als uitgangspunt met de raad is gecommuniceerd" en omdat "er een kans bestaat dat deze gelden niet volledig worden gedekt uit geprognosticeerde grondinkomsten zoals verondersteld in Schiedam in Beweging". In de motie werd gevraagd het raadsbesluit aan te houden en in de volgende vergadering alsnog aan te bieden voorzien van een gedegen risicoanalyse. Burgemeester Lamers gaf aan dit geen motie te vinden maar een ordevoorstel. Na wat heen en weer gepraat verduidelijkten de motie-indieners hun ‘motie’, werd deze door de burgemeester mondeling geredigeerd en in stemming gebracht. Er bleek weinig draagvlak te zijn voor de motie. Vervolgens kon het raadsvoorstel ‘Uitvoering Schiedam in beweging, fase 1’ in stemming worden gebracht. Dit gebeurde via hoofdelijke stemming. De burgemeester diende daartoe via loting te bepalen welk raadslid als eerste aan de beurt was zijn stem uit te brengen. “We doen dit in zo weinig gevallen, dat de systematiek even uit de mottenballen moet worden gehaald”, zo verontschuldigde Lamers zich voor de vertraging die de hoofdelijke stemming teweegbracht. Hij telde vervolgens 28 stemmen voor en vier tegen. Tegenstemmers waren Jeroen Ooijevaar (GroenLinks), Katinka de Rover (GroenLinks), Frans Hamerslag (PS) en John Maris (PS).Gerelateerd