Schiedam wil geen inspraak maar voorspraak

26-04-2018 Politiek Redactie


ACHTERGROND - Voorspraak. Die term keerde vanavond verschillende keren terug bij de presentatie van het bestuurs- en beleidsakkoord van de nieuwe coalitie. Het moet een van de typeringen worden van de manier waarop de komende vier jaar in Schiedam beleid wordt gemaakt en uitgevoerd.

Onder meer de toekomstig wethouder Catelijne de Groot (AOV) en tijdelijk fractievoorzitter Ad Mostert (VVD) bezigden de term in hun toelichting op het coalitieakkoord.

'Op voorspraak van' is de uitdrukking, die zo veel wil zeggen dan dat iets gebeurt omdat iemand er om heeft gevraagd, er voor heeft gepleit, er een goed woordje voor heeft gedaan. Van Dale heeft het over aanbeveling of verdediging.

De nieuwe coalitie ziet voorspraak als 'spreken voordat er iets gebeurt'. “Het houdt zo veel in als dat voordat er iets gebeurt in de stad, Schiedammers betrokken worden bij wat er gaat gebeuren”, zo legt Mostert in een toelichting uit. “In een veel vroeger stadium dus.” De nieuwe coalitie wil vanaf het begin van de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid Schiedammers betrekken. Duidelijk maken wat het stadsbestuur wil gaan doen. Welke keuze er gemaakt zijn om grond waarvan. En ook: wie wanneer waar aan zet is. Want, aldus de hele coalitie, het gaat ook om 'verwachtingsmanagement'. “Het kan niet zo zijn dat iemand zich niet gehoord voelt omdat zijn plan niet is overgenomen.”

Wat dan ook belangrijk is: dat de politiek, en dat zijn het college van B&W en de raad, vertrouwen durft te geven aan de Schiedammers. “De politiek heeft de neiging om zaken naar zich toe te trekken.” Duidelijkheid over ieders rol, loslaten van de uitkomst van beraadslagingen, het hoort er allemaal bij. “Misschien moeten we ook de rol van de raad en het college herzien”, aldus Groen Links-fractievoorzitter René Karens.

In het nieuwe bestuurs- en beleidsakkoord benoemt het nieuwe college 'de uitwerking van nieuwe vormen van voorspraak en participatie' als een van de speerpunten. “Initiatieven uit de stad worden actief ondersteund, aangemoedigd en gefaciliteerd; om ruimte te geven aan vroegtijdige inbreng wordt een ‘pact met de stad' gesloten. Hierin komen afspraken over de rolverdeling tussen raad, college en stad en de ruimte voor inbreng en initiatieven uit de stad.”

Die rolverdeling heeft een sterke structuur nodig. Dus stelt het akkoord: “De gemeente beziet, samen met bewoners en andere partners, hoe de vertegenwoordiging van bewonersbelangen en de wijkfunctie beter kan worden georganiseerd.” Misschien moeten we zo pro-actiever maken. “Inspraak moet je opzoeken”, aldus Karens. Inspraak vergt ook dat 'de burger' zijn of haar rol als dusdanig oppakt. Daag die maar uit.

Dus staat er in het akkoord: “De gemeente daagt de stad actief uit op voorspraak, de gemeente experimenteert met nieuwe vormen van beleidsvorming. Hierbij wordt de stad indien nodig meer doelgroepgericht betrokken.” En als laatste: “De gemeente zoekt nieuwe en laagdrempelige manieren om verantwoording af te leggen van de gemeentelijke resultaten.”Gerelateerd