Serkan Kilickaya nu bij Groen Links

08-01-2019 Politiek Kor Kegel

Serkan Kilickaya maakt een nieuwe overstap

SCHIEDAM – Hij zat in de vorige raadsperiode voor de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad, maar splitse zich af en vormde een eenmansfractie toen bleek dat hij niet op een verkiesbare plek op de PvdA-kandidatenlijst was gezet. Daarna stapte Serkan Kilickaya over naar het Sociaal Liberaal Verbond van René Janssen. Van het SLV is hij al een poosje geen lid meer en vandaag werd bekend dat Serkan Kilickaya de overstap maakt naar Groen Links.  

Bekende lokale politici als Menno Siljee (ex-PvdA) en Yorick Haan (ex-SP, ex-PS) gingen hem voor. “De standpunten van Groen Links zijn standpunten waarmee ik mij kan identificeren”, zegt Serkan Kilickaya. “Groen Links is een partij waar iedereen meetelt en niemand buitengesloten wordt.”  

John Maris van Progressief Schiedam (PS), die nauw met Groen Links samenwerkt, merkt op Facebook op dat Serkan Kilickaya wel tot 2022 op de kandidatenlijst van het SLV staat. Maar zou er door het vertrek van een SLV-raadslid een zetel vrijvallen, dan zal Serkan Kilickaya deze niet bezetten en zijn positie afstaan aan de volgende kandidaat op de SLV-lijst. Hij vindt dat wel zo consequent. Hij prijst overigens de prachtige samenwerking tussen PS en Groen Links. 

Daarnaast is hij bestuurslid van de Alevitische Culturele Vereniging Rijnmond. Daar maakte hij vorig jaar zijn aansluiting bij het SLV bekend. Lijsttrekker René Janssen was blij met deze versterking van zijn kandidatenteam: “Serkan is een integer mens met zijn hart op de goede plaats, de Schiedamse plaats.”   

Kilickaya, bij die gelegenheid: “Ik las het verkiezingsprogramma van het SLV en het was alsof ik mezelf hoorde praten. Het versterken van de gemeenschap, nuchter verstand en ruimte voor de Schiedammer. Er is ruimte voor allerlei meningen, zolang ze maar één doel hebben: Schiedam beter en leuker maken voor, door en met de Schiedammers. Daarnaast heeft het SLV als enige partij in Schiedam in het verkiezingsprogramma staan dat de terugtredende overheid aanleiding moet zijn voor de gemeente om in gesprek te gaan met het maatschappelijke middenveld en het verenigingsleven en ze als serieuze gesprekspartners te zien.”  

Serkan Kilickaya wil zich inzetten voor een sociaal rechtvaardig Schiedam. “Vooral Schiedammers met een migrantenachtergrond lopen nog wel eens tegen allerlei hindernissen aan in contact met overheden. Een gelijk speelveld, waarin ook de eigen gemeenschap een rol speelt, is waar ik naar streef. Er zijn vele gemeenschappen vertegenwoordigd in Schiedam, die elk wat meenemen waarvan we in Schiedam kunnen leren. Elkaar steunen en elkaar helpen onze dromen te realiseren. Alleen is er niets wat we kunnen bereiken, maar samen is er niets wat we niet kunnen bereiken.”  

Bij zijn vertrek uit de PvdA schreef de toen nog 37-jarige administratief medewerker aan de ‘beste Schiedammers’ dat hij de politiek in ging om Schiedam een betere stad te maken en om de stem te zijn van de inwoners.Gerelateerd