Sollicitatieprocedure voor 'vliegveld' verbaast SOBO

19-04-2018 Politiek Kor Kegel

Yorick Haan wil dat de sollicitatieprocedure onmiddellijk beëeindigd wordt

SCHIEDAM – Het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) is onaangenaam verrast door de sollicitatieprocedure die de gemeente is gestart voor de Commissie Regionaal Overleg (CRO) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De gemeente zoekt voor deze commissie een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.
Weliswaar loopt de vierjaarlijkse termijn van John Witjes en plaatsvervanger Henk Lamphen af, maar op verzoek van wethouder Patricia van Aaken gaf het bestuur van het SOBO in november en december al aan voor een herbenoeming van Witjes en Lamphen te zijn.

Eind maart echter belde gemeentesecretaris Karin Handstede met SOBO-voorzitter Yorick Haan met de mededeling dat het college van B & W besloten had om een open sollicitatieprocedure te starten. Haan laat nu weten dat er op grond van de eerdere afspraak met de wethouder geen sprake kan zijn van vacatures.
“Beiden hebben John Witjes en Henk Lamphen in hun eerste termijn op bijzonder adequate manier invulling gegeven aan hun rol in de CRO-RTHA. Ze voldoen aan alle eisen die de gemeente nu stelt aan sollicitanten voor de functie. Het SOBO ziet dan ook geen enkele aanleiding om de herbenoeming - zoals eind vorig jaar besproken - niet door te laten gaan.”  

Het SOBO is bovendien verbaasd over de manier waarop het college de gemeenteraad heeft geïnformeerd. Yorick Haan: “In de brief geeft het college aan dat met de nieuwe werkwijze wordt aangesloten op de procedure zoals die in de andere betrokken gemeenten wordt doorlopen. In die gemeenten worden echter de huidige vertegenwoordigers gewoon voor herbenoeming voorgedragen. In die gemeenten is er geen sprake van dat de huidige vertegenwoordigers aan de kant worden geschoven om vervolgens een open procedure te starten.”  

Het college gaf voorts aan dat de nieuwe wijze van selecteren is afgestemd met het SOBO. “Door de wijze waarop dit in de brief aan de gemeenteraad wordt geformuleerd, wordt de indruk gewekt dat het SOBO vóór het collegebesluit is geconsulteerd. Er is geen sprake van afstemming, slechts van mededelingen achteraf”, zegt Haan.  

“Wij vinden dat de summiere mededeling over de heren Witjes en Lamphen hun inzet in de afgelopen jaren ernstig tekort doet. Zij hebben zich bijzonder adequaat van hun taak gekweten en komen zonder meer voor herbenoeming in aanmerking”, zegt Haan namens het SOBO. Hij dringt er daarom op aan om de sollicitatieprocedure af te breken en de heren Witjes en Lamphen bij de voorzitter van de CRO-RTHA voor te dragen voor herbenoeming.  

De CRO-RTHA is een wettelijk verplichte commissie waarin regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen vertegenwoordigd zijn. De taak van de commissie is om het gebruik van de luchthaven te bevorderen, maar zo dat optimaal recht wordt gedaan aan de belangen van de omwonenden van het vliegveld en andere betrokkenen.
De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. De commissie vergadert viermaal per jaar.