Systeem van folderbezorging moet op zijn kop

29-11-2017 Politiek Redactie

Foto: Groen Links

SCHIEDAM - Groen Links en Progressief Schiedam willen een Ja/Ja-sticker introduceren op Schiedamse brievenbussen.

Daarmee zou het systeem dat regelt welke reclamepost of huis-aan-huiskranten bezorgd worden, compleet op zijn kop gaan. Met als doel het aantal ongelezen weggegooide folders en kranten fors te verminderen.

Nu nog geven inwoners van Schiedam via een Nee/Nee- of Nee/Ja-sticker aan dat zijn kranten noch folders willen ontvangen of geen folders maar wel kranten. Met de Ja/Ja-sticker zouden zij juist aan kunnen geven wanneer ze de drukwerken wel in de brievenbus willen ontvangen.

Wethouder Alexander van Steenderen reageerde al afhoudend op het plan. Hij vreest gecompliceerde communicatie en juridische complicaties. Hij wil eerst de procesgang bij de rechter baar aanleiding van aanpassingen elders in het land afwachten voordat Schiedam een nieuw systeem invoert.

Vorig jaar werd bij de bespreking van de Zomernota in de gemeenteraad door de partijen al een vergelijkbare motie ingediend. Die werd toen afgewezen. Jeroen Ooijevaar, fractievoorzitter van Groen Links: “Nu de rechter heeft gezegd dat Amsterdam de Ja/Ja-sticker mag invoeren, lijken de bezwaren van de tegenstemmers weggenomen."

De voorgestelde afspraak gaat door het leven als een 'opt-in-regeling'. Vergelijk met de verandering die wordt voorgesteld waar het gaat om orgaandonatie. De oude regeling heet dan 'opt-out-regeling', waarin je dus moet opteren om niet mee te doen. 

De organisatie Milieu Centraal berekende dat huishoudens gemiddeld 35 folders per week ontvangen. Dat staat gelijk aan 36 kilo papier per jaar. Schiedam kent ruim 36.000 huishoudens. Dat betekent dat er potentieel ruim 1,3 miljoen kilo reclamedrukwerk in Schiedam kan worden verspreid. Ooijevaar: “Veel van dat drukwerk verdwijnt ongelezen in de papierbak, of nog erger in de vuilnisbak. En stel je eens voor hoeveel werk Irado daaraan heeft en wat dat betekent voor het milieu en de afvalstoffenheffing. Met een sticker kan ongewenst reclamedrukwerk worden voorkomen en gelukkig wordt daar veel gebruik van gemaakt. Maar in tijden waarin reclame, zoals nieuwsbrieven, catalogi en dergelijke steeds meer op basis van aanmelding, opt-in, gebeuren, is het heel raar dat je je actief moet afmelden voor ongewenst drukwerk: opt-out." Ooijevaar stelt voor om dus niet langer te spreken van ongewenst drukwerk, maar van gewenst drukwerk - en is het dat niet, dan wordt het dus niet bezorgd.

De plaatselijke verordening van Schiedam regelt dat het college een rol kan nemen in de distributie van reclamedrukwerk. De verordening wordt binnenkort aangepast op andere gebieden en de reclamedrukwerken kunnen in die verandering mooi worden meegenomen, aldus de twee politieke partijen. Volgens Ooijevaar steunde de Schiedamse raad vorig jaar de motie van zijn partij niet omdat 'er in belemmeringen werd gedacht', in plaats van in oplossingen. "Gelukkig dacht de raad van Amsterdam eerder wel in oplossingen, waardoor de belemmeringen inmiddels zijn weggenomen", aldus de Groen Links-voorman. Tegen het Amsterdamse besluit werden bezwaren ingediend, voornamelijk van branche-organisaties van reclamemakers. Vorige week deed de rechter uitspraak: de bezwaren zijn verworpen en Amsterdam kan aan de slag met een Ja/Ja-sticker. "Er staat Schiedam niets meer in de weg om hetzelfde systeem in te voeren", aldus Ooijevaar.Gerelateerd