Vlaardings college verliest wethouder

16-11-2018 Politiek Redactie/Herman van Nieuwenhuizen

Arnout Hoekstra, die opstapt als wethouder van Vlaardingen


VLAARDINGEN – Het college van burgemeester & wethouders in Vlaardingen heeft gisteravond averij opgelopen: SP-wethouder Arnout Hoekstra stopt ermee.

Dat kondigde hij aan na een 'pittig debat' in de raad. De SP vindt de huidige manier van samenwerken in de raad maar niks en wilde daar vanaf. Dat liet de fractie eerder deze week weten via een persbericht. In de raadsvergadering diende de fractie daarover een motie in. "Terug naar de tekentafel'', aldus SP-fractievoorzitter Alke van Marsbergen in de raad. Het experimentele bestuursmodel waar Vlaardingen voor gekozen heeft moet volgens de SP zodanig worden aangepast dat er een duidelijke koers komt. "Eentje die op voorhand kan rekenen op een betrouwbare raadsmeerderheid die zich volledig conformeert aan de consequenties van het nemen van bestuursverantwoordelijkheid."

De SP is er zeer teleurgesteld over dat veel raadsleden vorige week tegen de meerjarenbegroting van de stad stemden. Volgens het nieuwe bestuursmodel hadden alle partijen een stem in de samenstelling van de begroting. Het onthouden van steun aan de begroting betekent volgens de SP dat deze tegenstemmers ook geen steun aan het raadsprogramma wensen te geven. Zodoende is het 'coalitie versus oppositie sentiment' met de komst van het experimentele raadsprogramma niet verdwenen, aldus de SP. En dat was anders bedoeld.

De andere partijen die het college vormen (ONS.Vlaardingen, VVD, Groen Links en CDA) hebben nog wel vertrouwen in het functioneren van het stadsbestuur volgens het experimentele model, waen handhaven hun wethouders. "Dit experiment moet een serieuzere kans krijgen, we zijn nauwelijks twee maanden bezig’’, reageerde Ron Boers van ONS.Vlaardingen. Ook het CDA en Beter voor Vlaardingen riepen de SP op om niet voortijdig de handdoek in de ring te gooien.

Anderen vonden dat de SP maar wat duidelijker moest zijn. Wat werd er in de motie bedoeld met 'de tekentafel' en gaat het eigenlijk alleen maar om hoe van het raadsprogramma alsnog een succes te maken? Voor Desiree de Jong van de AOV was de legitimiteit van de avond daarmee zoek: "Als het daarover gaat, dan is dit niet de plek om daar een debat over te hebben, laat staan met deze motie te komen.''

De SP kreeg er tijdens het debat van tijd tot tijd stevig van langs, waarbij de Christen Unie/SGP scherp stelde: "U komt vooraf met een duidelijke dreiging en nu met een onduidelijke motie. De vraag die blijft hangen is of we doorgaan zonder de SP'', aldus Erik van Pienbroek van de CU/SGP.

Na een schorsing liet de SP weten geen ruimte te zien om de eigen motie aan te passen. Maar wat zou er veranderen als de motie werd aangenomen? De SP kon die duidelijkheid volgens andere partijen niet geven. De socialisten leken in hun ogen koste wat kost af te stevenen op een voortijdig einde van hun deelname aan het college.

Rond half elf werd de motie in stemming gebracht en die haalde het niet met stemmen 8 voor en 25 stemmen tegen. Burgemeester Annemiek Jetten schorste daarop kort waarna bij hervatting van de raadsvergadering wethouder Arnout Hoekstra zelf het woord nam. Hij deelde daarin mee zijn ontslag in te dienen.

In een verklaring stellen B&W van Vlaardingen vandaag het vertrek van Hoekstra te betreuren. "Wij hebben bewondering en respect voor de wijze waarop hij als wethouder zijn taken heeft vervuld voor Vlaardingen. Hoekstra heeft als wethouder bijna acht jaar op zijn naam staan en heeft veel bereikt in verschillende portefeuilles. Hij heeft in de crisisperiode de schuldenlast weggewerkt en ook in het huidige college een constructieve bijdrage geleverd. Het college heeft de samenwerking als zeer prettig ervaren.''Gerelateerd