Vlaardingse raad gaat voor nieuw college

20-02-2019 Politiek Redactie/Vlaardingen24

VLAARDINGEN – Het gebeurde gisteren bij de wester- en oosterburen. De koning in Delfshaven, de raad in Vlaardingen die sprak over haar eigen functioneren - en daarmee ook het reilen en zeilen in de stad, en voor een beetje ook bij de buren.

"Doet de raad haar werk nou wel of niet goed?". Dat was ongeveer de centrale vraag waarover de Vlaardingse volksvertegenwoordigers gisteren spraken. Organisatieadviseur Hans Andersson deed er officieel onderzoek naar en presenteerde onlangs zijn conclusies. Die waren ‘niet mals’, zoals eerder te lezen viel op www.vlaardingen24.nl.

Voor ONS Vlaardingen was het rapport van Andersson ‘broddelwerk’: "Wij vinden het rapport te zwak om serieus te nemen en we hebben geen buitenstaander nodig om te vertellen wat we moeten doen’’, aldus Gilles Pappers van ONS Vlaardingen. Kortom, het lag niet aan ONS, het onderzoek was slecht uitgevoerd en Pappers weigerde dan ook hieruit conclusies of adviezen over te nemen. Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen sloot zich hierbij aan en beschuldigde de burgemeester: "Het ligt niet aan de raad en het rapport is toegeschreven naar de door haar gewenste conclusie." Zijn aanval onderbouwde hij daarbij niet, hij wist zelf ook geen antwoord op de vraag waarom de burgemeester dat dan zou hebben gedaan en verwees naar anderen die hij gesproken had hierover. Maar die hij niet bij name noemde. Volledig misplaatst en onterecht, volgens meerdere partijen. Tenslotte was ook Tim Thiel namens de Fractie Boers niet over het rapport te spreken, waarin hij zelf nogal wat kritiek kreeg.

Vrijwel alle andere partijen vonden de conclusies en adviezen vooral onontkoombaar. "We kunnen de zware dossiers niet aan zonder een meerderheidscollege dat op meer zekerheid kan vertrouwen’’, aldus Marcel Kerkhof van de kersverse voormalige SP-fractie. Voor Kees Rijke van de VVD waren er regels overtreden, was er veel gedrag dat niet door de beugel kon en werden debatten op sociale media gevoerd die beneden peil waren. Lianne van Kalken van Groen Links sloot zich daarbij aan, maar schreef het huidige werken met een raadsprogramma ‘niet af’. "Als het elders kan, dan moet het ook hier lukken." Koen Kegel van D66 was heel direct en pleitte in een amendement onomwonden voor een nieuw meerderheidscollege.

Tijdens een pauze werd gewerkt aan het samenvoegen van twee voorstellen over hoe nu verder te gaan. In ieder geval uiterlijk op 9 mei een college vormen dat een meerderheid heeft, politieke zware dossiers door een ambtelijke werkgroep (ook financieel) voor laten bereiden en het verbeteren van de cultuur in de raad. Het ‘schuurde dicht’ tegen de adviezen van Andersson aan, maar leek voor veel partijen een net iets beter compromis. Stefanie Solleveld van de PvdA pleitte er vervolgens voor dat iedereen nou eens ‘over zijn eigen schaduw heen zou stappen’, maar zelf wilde ze toch nog een extra aanpassing voordat haar fractie in zou stemmen.

Na een kort overleg van alle fractievoorzitters met de burgemeester werd besloten over het laatste amendement te stemmen, waarbij er een meerderheid uiteindelijk instemde: 27 raadsleden stemden voor en zes tegen. Het aangevulde voorstel om de adviezen van het rapport van Andersson over te nemen werd daarna aangenomen met dezelfde stemverhouding.Gerelateerd