'Voor mekaar maken' aangenomen

10-07-2015 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Een kwartier na middernacht is de Zomernota 2016 'Voor mekaar maken' door de raad met een grote meerderheid aangenomen. Leefbaar Schiedam, Gemeentebelangen Schiedam en AOV stemden tegen. Elf moties werden ingebracht, waarvan er drie werden ingetrokken, een werd aangehouden en zeven in stemming werden gebracht.

Kort voor middernacht werd de vergadering, die om half zes donderdagavond was begonnen, kort geschorst. Om in de wandelgangen mee te nemen vatte burgemeester Cor Lamers vóór de schorsing het standpunt van het college samen: motie 1 is aan de raad, motie 2 staat college positief tegenover, motie 3 is ingetrokken aangezien het college dit positief heeft omarmd, motie 4 staat college positief tegenover, motie 5 en motie 6 staat college afwijzend tegenover, motie 7 is ingetrokken aangezien het college dit positief heeft omarmd, motie 8 is aan de raad, motie 9 en 10 staat college positief tegenover, motie 11 wordt aangehouden tot enkele technische vragen beantwoord zijn.

Om middernacht werd de vergadering hervat met de stemmingen over de moties. Motie 1  'verbetering openbare ruimte' werd aangenomen (alleen VVD tegen), motie 2 'regenboogzebrapad' werd aangenomen (CDA, CU-SGP, AOV, Leefbaar Schiedam, Gemeentebelangen Schiedam tegen), motie 4 'versterking watertoerisme' werd aangenomen, motie 5 'verbetering toegankelijkheid' werd verworpen, motie 6 'strengere handhaving zwervuilbeleid' werd verworpen, motie 8 'verlaging woonlasten' aangenomen (tegenstemmers PvdA, SP, PS, Gemeentebelangen Schiedam, fractie Malkoc), motie 9 'jongerenparticipatie' aangenomen (Leefbaar Schiedam en AOV stemmen tegen, maar merken op wel sympathiek tegenover deze participatie te staan, maar moet vanuit de jongeren zelf komen) en motie 10 'sportevenement Kom maar op' unaniem aangenomen.

Lees hier meer over de inhoud van de moties.Gerelateerd