Vragen rond nieuw bordeel

30-01-2018 Politiek Redactie

SCHIEDAM - De Schiedamse VVD zet grote vraagtekens bij de vestiging van een seksinrichting in de ’s-Gravelandsepolder. Bezorgde ondernemers van het bedrijventerrein, leden van de nabijgelegen Watersportvereniging 'De Schie' en bewoners van de buurt rond de Polderweg vinden een willig oor bij de liberalen.

Er zit de VVD-fractie het nodige dwars. Kernpunt is - als zo vaak: communicatie. Was het college bekend met de weerstand tegen vestiging van het bordeel bij omwonenden, zo wil de fractie weten. Is er vanuit de gemeente genoeg informatie verschaft aan de buurt - "Heeft het college de te verwachten onvrede getracht te mitigeren door het organiseren van
openbare informatie - en inspraakavonden voor ondernemers, omwonenden en watersporters?"

Volgens de liberalen kleeft er 'vanuit het verleden van illegaliteit en misdaad' een - wellicht onterechte - zweem van criminaliteit en schimmigheid rond de seksbedrijven. 'Het zijn met name deze subjectieve onveiligheidsgevoelens bij omwonenden, die de vestiging van een seksonderneming zo delicaat maken."

De VVD is geen tegenstander van het toestaan van seksinrichtingen binnen de gemeente Schiedam. "Zeker als de ondernemers gescreend zijn (Bibob) en er goede beheerplannen zijn betreffende de (openbare) orde binnen en rond het bedrijf", zo stellen de vragenstellers. Maar past een bordeel wel op het bedrijventerrein? "De fractie van de VVD verneemt graag hoe het college de vestiging van een seksonderneming (hoe legaal ook) vindt passen binnen het streven om het bedrijventerrein de gewenste
uitstraling te geven waarbinnen bonafide ondernemers verleid worden zich daar te vestigen." Het is immers zo, aldus de VVD, dat in de afgelopen periode met veel energie en door intensieve samenwerking tussen de opsporings- en handhavingsdiensten geïnvesteerd om de ’s-Gravelandsepolder terug te veroveren op de onderwereld. "De schimmigheid van een behoorlijk aantal bedrijfjes en zware ondermijnende activiteiten van criminele bendes is en wordt goed aangepakt."

In dezelfde categorie past de vraag naar de openbare orde en veiligheid rond de toekomstige seksinrichting. Hoe wordt die in- en rond het pand geregeld en in welke mate mag er vanaf de openbare weg zichtbaar worden gemaakt dat op de betreffende locatie een seksinrichting is gevestigd? "Wordt er bijvoorbeeld in het oog springende buitenreclame toegestaan?"

Procedureel is het de VVD ook niet duidelijk hoe het rond de vergunningverlening aan het bordeel is gegaan. "Voor zover ons bekend was de vestiging van een seksinrichting op deze locatie ten tijde van de aanvraag in strijd met het vigerende bestemmingsplan." De VVD wil graag weten of een wijziging van het bestemmingsplan nodig was om de
voorgenomen vestiging mogelijk te maken. "Welke procedure is er gevoerd?"Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date